BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[0.38] Problemstillinger til den rutinerede bygningstaksator/sagsbehandler

Styrk din faglige viden i selskab med nogle af de dygtigste på feltet og bliv endnu bedre rustet til at løse de komplekse sager

Med dette 3-dageskursus bliver du klædt på til selvstændigt at behandle og opgøre komplicerede problemstillinger inden for bygningsforsikringsområdet - privat og erhverv.

Vi går i dybden med kursets hovedemner og nyeste ankenævns- og domspraksis.

Du bliver altså også opdateret på seneste nyt.

Vi kommer omkring indtegning, lovliggørelse, panthaver, erstatningsopgørelse, afskrivning, kosmetiske farveforskelle, dagligt brug, moms, ansvar/regres, generelle påbud fra myndigheder, olieforurening og regres- og bevissikring.

Undervejs ser vi også på konkurrerende skadesårsager, ny skade på en endnu ikke udbedret skade og klausuler i stedet for betingelser.

Efter kurset

Du har specialistviden inden for taksering af bygningsskader

Du har dybere forståelse for de komplicerede emner inden for gængse forsikringsområder

Du har opdateret viden om den seneste retspraksis

Kursusform
Vi arbejder med oplæg, dialog og cases.

Du får i løbet af dagene og de to aftener stor mulighed for at udveksle erfaringer og netværke med de andre deltagere, samtidig med at du kan trække på undervisernes specialistviden og mange års erfaring.

Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.

På dette kursus møder du: Nana Aarup Hansen og Tage Overgård.

Tilmelding

Du tilmelder dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.

Ved tilmelding bliver der automatisk booket værelse til dig på Rungstedgaard. Har du brug for yderligere overnatning i forbindelse med kurset, skal du selv tage fat i Booking.

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der arbejder med taksering eller behandling af bygningsskader.

Du har flere års erfaring med skader inden for de gængse forsikringsområder og behov for at udbygge din viden om bygningskader af mere kompliceret karakter.

Kurset er også for dig, der er på efteruddannelse eller har behov for at få genopfrisket din viden.

Hvis du tidligere har gennemført skadekonsulentuddannelsen, er kurset egnet til at give dig en opdatering på de faglige problemstillinger og den retspraksis, der siden er kommet til. 

Forløbet

3 hele dage med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet.

Første dag starter kl. 10.00, og sidste dag slutter kl. 16.00.

 

Pris

Prisen omfatter 3 dages undervisning, materialer, forplejning og overnatning på Rungstedgaard.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...