BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[0.52] Business Cybersecurity Ambassador

Bliv del af virksomhedens it-sikkerhedsarbejde som Business Cybersecurity Ambassador (BCA) og vær med til at sikre forretningen mod ødelæggende og omkostningsfulde cyberangreb

Forsikrings- og pensionsbranchen digitaliserer som aldrig før, og de fleste medarbejdere udfører deres job bag en computerskærm.

Samtidig er truslen fra cyberkriminelle på sit højeste - og forventes kun at stige.

Det giver udfordringer.

For er medarbejderne egentlig rustet til at spotte og håndtere eventuelle brud på cybersecurity?

Lad os få de rette kompetencer ude i forretningen
På denne uddannelse bliver du klædt på til indgå i din virksomheds Cyber Risk Management.

Du bliver i stand til at agere med rettidig omhu og bringe din viden om cybersecurity i spil i alle de opgaver, som du er involveret i.

Dermed bliver du en vigtig aktør i at sikre, at hele organisationen agerer så sikkert som muligt.

Bliv en central samarbejdspartner
Som BCA har du kompetencer, som gør dig i stand til at arbejde tæt sammen med den centrale IT-afdeling, hvor den mere specialiserede viden findes.

Du har en grundlæggende forståelse for cybercrime og cybersecurity i det daglige arbejde i forretningen.

Derfor er du et naturligt samlingspunkt for besvarelse af spørgsmål, sparring og rådgivning fx ved implementering af it-løsninger i projekter.

En Business Cybersecurity Ambassador har viden om:

  • Informationssikkerhed og dets betydning for virksomhedens daglige drift og udvikling
  • IT-sikkerhedsstandarder og deres betydning
  • Hackeres typiske angrebsscenarier – herunder phishing
  • Betydningen af at være IT- og GDPR compliant med lovgivningen og interne regler
  • Relationen mellem informationssikkerhed, GDPR og cyber risk management
  • Risikovurderinger og hvordan de udføres
  • Netværkssikkerhed og sikkerhed på pc’er/endpoints

Emner og indhold på uddannelsen
Security by Design Governance Risk og Compliance i forhold til ledelse og organisering • Risici i den digitale verden • Principperne for at være compliant med lovgivning og politikker

Slutter af med test og diplom
I løbet af kurset er der en obligatorisk, skriftlig opgavebesvarelse.

På uddannelsens sidste dag skal du gennemføre en skriftlig diplomtest, der består af 40 spørgsmål.

Undervisningsmateriale på engelsk
Undervisningsmaterialet er engelsksproget, inklusive opgaven mellem 1. og 2. del af kurset.

Den afsluttende test er ligeledes engelsk.

Selve undervisningen er på dansk. Underviser taler dansk og vil være behjælpelig med evt. sproglige usikkerheder i løbet af kurset.

Opgavebesvarelsen kan efter eget valgt skrives på enten engelsk eller dansk.

Dine undervisere
På hele uddannelsen møder du vores samarbejdspartnere fra Dubex.

De er cybersecurity-eksperter med indgående kendskab til udviklingen på området.

Tilmelding

Du tilmelder dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.

Ved tilmelding bliver der automatisk booket værelse til dig på Rungstedgaard.

Har du brug for yderligere overnatning i forbindelse med kurset, skal du selv tage fat i Booking.

IT-sikkerhed skal tænkes ind helt fra start

IT-sikkerhed skal tænkes ind helt fra start

Vi ser, at IT-udviklingen i mange virksomheder smelter sammen med forretningen for at opnå forretningsnærhed, sammenhængskraft og øget kundetilfredshed.

Det kræver nye software-løsninger, som gerne skulle være leveret 'i går', og cybersecurity bliver derfor ikke altid tænkt ind fra start.

Sker det først senere i processen, er det ofte alt for sent - og det kan få katastrofale konsekvenser for virksomheden.

/Tom Engly, Koncernsikkerhedschef i Tryg

Relevant for dig?

Kurset er målrettet medarbejdere i forretningsområderne med interesse for cybersikkerhed. Det kan være medarbejdere, som i det daglige arbejder med fx forretningsudvikling, projekter, processer og administration.

Forhåndskendskab til emnet er ikke et krav for at deltage.

Det er til gengæld et must, at du har lyst til at investere tid og energi i at udvikle dig indenfor et nyt fagområde – og måske med tiden specialisere dig.

Bemærk, at undervisningsmateriale og test er engelsksproget. 

Forløbet

Forberedelse: Du bruger månederne op til kurset på at skærpe din nysgerrighed ved at sætte dig ind i, hvad sikkerhed i den digitale verden betyder, og hvorfor det er så vigtigt.

Undervisningsdage: 2 dages intensiv undervisning og træning på Forsikringsakademiet i grundprincipperne indenfor cybersikkerhed.

Skriftlig opgave: Over en periode på 2 uger skal du løse en skriftlig opgave, som bliver bedømt af underviserne, inden du møder til de næste undervisningsdage.

Undervisningsdage: 2 dages intensiv undervisning og træning på Forsikringsakademiet i grundprincipperne indenfor cybersikkerhed.

Afsluttende test: På sidste undervisningsdag gennemføres en skiftlig test bestående af 40 spørgsmål. Når testen er bestået modtager du diplom med titlen Business Cybesersecurity Ambassador.

Aftenundervisning: Dagene på Forsikringsakademiet byder også på aftenundervisning med nogle af landets bedste cybersikkerheds-eksperter.

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning på Rungstedgaard.

Se din pris under Ledige pladser

Du kan være tryg på Forsikringsakademiet!
Vi tager alle forholdsregler vedrørende Covid-19, så du kan få fuldt udbytte af din uddannelse uden at bekymre dig.

Hvis de ydre omstændigheder ændrer sig, er vi således også klar til at gennemføre uddannelsen online.

Klik her og se en samlet oversigt over  tiltag for at forebygge smittespredning

Gå til indkøbskurven...