ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[0.52] IT-sikkerhedsambassadør

Gå forrest i arbejdet med at sikre forretningen mod ødelæggende og omkostningstunge cyberangreb. Bliv en vigtig del af din virksomheds IT-sikkerhedsarbejde som ambassadør og kulturbærer i din afdeling.

Finansbranchen digitaliserer som aldrig før, og de fleste medarbejdere udfører deres job bag en computerskærm.

Samtidig er truslen fra cyberkriminelle på sit højeste - og forventes kun at stige.

Men ved du, dine kolleger, afdelingen eller projektteamet egentlig, hvordan I spotter et angreb eller brud på IT-sikkerheden?

Og er I opdateret på, hvad I kan gøre for at forebygge angreb?

Som IT-sikkerhedsambassadør får du indsigt, der gør dig i stand til at forebygge og gribe ind.

Uddannelsen giver dig viden, sprog og værktøjer til at:

  • Påvirke dine kollegers opmærksomhed på IT-sikkerhed/cybersecurity
  • Medtænke IT-sikkerhed i alle de opgaver, som du er involveret i.
  • Spotte og reagere på brud/angreb på jeres IT-sikkerhed.
  • Indgå i din virksomheds Cyber risk Management som ambassadør

Slutter af med test og diplom
I løbet af uddannelsen er der en obligatorisk, skriftlig opgavebesvarelse.

På uddannelsens sidste dag skal du gennemføre en skriftlig diplomtest, der består af 40 spørgsmål.

Undervisningsmateriale på engelsk
Undervisningsmaterialet er engelsksproget, inklusive opgaven mellem 1. og 2. del af kurset.

Den afsluttende test er ligeledes engelsk.

Selve undervisningen er på dansk. Underviser taler dansk og vil være behjælpelig med evt. sproglige usikkerheder i løbet af kurset.

Opgavebesvarelsen kan efter eget valgt skrives på enten engelsk eller dansk.

Relevant for dig?

Uddannelsen er til dig, der:

  • Har interesse i og lyst til at være IT-sikkerhedsambassadør i din afdeling eller team.
  • Arbejder som produktudvikler- systemudvikler, hvor it-sikkerhed indgår som et naturligt parameter
  • Arbejder i projekter med fokus på digitale løsninger
  • Har en rolle som kulturbærer i din afdeling/team
  • Har kundekontakt og skal have bedre forudsætninger for at forstå dine erhvervskunder IT-sikkerhedssituation

Erfaring med IT-sikkerhedsarbejde er ikke en forudsætning.

Forløbet

Forberedelse: Du bruger månederne op til kurset på at skærpe din nysgerrighed ved at sætte dig ind i, hvad sikkerhed i den digitale verden betyder, og hvorfor det er så vigtigt.

Undervisningsdage: 2 dages intensiv undervisning og træning på Forsikringsakademiet i grundprincipperne indenfor cybersikkerhed.

Skriftlig opgave: Over en periode på 4 uger skal du løse en skriftlig opgave, som bliver bedømt af underviserne, inden du møder til de næste undervisningsdage.

Undervisningsdage: 2 dages intensiv undervisning og træning på Forsikringsakademiet i grundprincipperne indenfor cybersikkerhed.

Afsluttende test: På sidste undervisningsdag gennemføres en skiftlig test bestående af 40 spørgsmål. Når testen er bestået modtager du diplom med titlen Business Cybesersecurity Ambassador.

Aftenundervisning:Dagene på Forsikringsakademiet byder også på aftenundervisning med nogle af landets bedste cybersikkerheds-eksperter.

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning på Rungstedgaard.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...