BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[20.11] Grundforløb

På Grundforløbet opbygger du et bredt finansielt fundament for din videre karriere. Forløbet ruster dig til at indgå i tværfaglige sammenhænge og til at opbygge et bredt branchekendskab indenfor den finansielle sektor.

Du får samtidig en introduktion til den finansielle sektor og forståelse for de rammer, du skal arbejde indenfor i branchen.

Efter Grundforløbet er du i stand til at se og forstå problemer, risici og behov hos privatkunden i forskellige livsfaser.

Emner
På grunduddannelsen kommer du til at arbejde med:

 • Samfundsøkonomi (velfærdssamfund)
 • Salg og kommunikation (god skik)
 • Budgetlægning
 • Bankprodukter
 • Personskatten
 • Livs- og ulykkesforsikringsprodukter
 • Begunstigelse
 • Civilret
 • Sociale ydelser
 • Skadesforsikringsprodukter
 • Juridiske problemstillinger
 • Køb og salg af bolig (Realkredit)
 • Investering (MIFID)

Uddannelsesmål
Du kommer til at arbejde indenfor en række hovedemner. Indenfor hvert emne kan du efter Grundforløbet følgende:

Samfund

 • Identificere samfundet, sektoren og branchen, du er en del af
 • Identificere problemer, risici, og muligheder i den samfundsøkonomiske udvikling
 • Forklare de valg og konsekvenser, som du skal rådgive dine kunder til at forstå

Salg, kommunikation og rådgivning

 • Udpege de forskellige kundetyper og forklare, hvordan din kommunikation og rådgivning skal tilpasses den enkelte kunde
 • Beskrive reglerne for god skik
 • Forklare betydningen af kundevendt kommunikation og rådgivning

Bank

 • Identificere de typiske produkter, som banken kan tilbyde en privatkunde
 • Opstille et budget og udpege typiske udgifter/indtægter, der skal tages højde for i et budget
 • Forklare begreberne omkring låneberegning og de elementer, der indgår i en låneberegning

Skat

 • Overordnet forklare begreberne indenfor personskatten
 • Forklare opbygning af personskatten
 • Overordnet anvende et skatteskema
 • Identificere, hvad der har indflydelse på den personlige indkomst og den skattepligtige indkomst
 • Udpege, hvilke elementer der giver fradrag og gengive fradragsværdier

Bolig

 • Forklare forskellene på boligtyperne: leje, andel og ejer
 • Overordnet beskrive faserne i et boligkøb fra købsaftale til overtagelse, samt et boligsalg fra købsaftale til fraflytning
 • Forklare låntyperne indenfor kreditforening
 • Udpege kreditforeningslåntyper og forklare forskel på RK-lån og banklån
 • Gengive anvendelsesmuligheder af provenu
 • Gengive begrebet nedsparring

Investering

 • Gengive begreberne indenfor investering i bank og forsikring
 • Gengive forskellen på investeringsmuligheder indenfor bank og forsikring
 • Identificere din egen investeringsprofil
 • Forklare sammenhængen mellem investeringsprofiler og kundetyper (Minerva)

Jura

 • Overordnet forklare, hvornår en aftale er gældende
 • Genkende de væsentligste juridiske områder med betydning for skadeforsikring, livsforsikring og arv og begunstigelse
 • Beskrive konsekvensen ved afgivelse af urigtige risikooplysninger
 • Genkende dit eget selskabs tilbud/begæring

Skadeforsikring

 • Identificere de væsentligste skadeforsikringer og deres virkemåde
 • Overordnet forklare virkemåden på en ulykkesforsikring
 • Gengive ulykkesdefinitionen
 • Forklare mèngrad

Livsforsikring

 • Identificere de væsentligste personforsikringsprodukter og deres virkemåde
 • Udpege forskellen på, hvad banken kan tilbyde kontra forsikringsselskabet
 • Udpege de væsentligste sociale ydelser, der udover personforsikringer bliver udbetalt ved invaliditet, død og pensionering
 • Genkende fradragsreglerne på en skattekode 1-, 2- og 3-ordning

Forsikringsakademiet

Undervisningen på finanselevuddannelsen foregår på handelsskoler rundt i landet. Dine undervisere er ansat på Forsikringsakademiet, som er forsikrings- og pensionsbranchens eget uddannelsessted.

Vi glæder os til at møde dig på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard, når du senere i din arbejdskarriere skal på mere uddannelse indenfor liv og pension, skadeforsikring og efteruddannelse.

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:19.40-D
Startdato:30-09-2019
Slutdato:06-12-2019
Pris aktionær:57.385 DKK
Pris øvrige:57.385 DKK
 
20.11-19.40-D Grundforløb - Liv :30.09.19 09:00 - 06.12.19 15:20
- Undervisning I:30.09.19 09:00 - 04.10.19 15:20
- Undervisning II:04.11.19 09:00 - 05.11.19 15:20
- Undervisning III:02.12.19 09:00 - 06.12.19 15:20
Tip din leder
20.11
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Grundforløbet er målrettet finanselever i forsikringsselskaber.

Forløbet

Forløbet varer i alt 16 uger.

Forberedelse: Inden undervisningen starter, skal du forberede dig på egen hånd og bl.a. løse en forberedelsesopgave.

Undervisning: Du møder din underviser og studiegruppe i undervisningen, som foregår på en lokal handelsskole - i alt 3 undervisningsdage af 4 omgange.

Læringsperioder: I perioderne mellem undervisningsdagene skal du løse en række opgaver sammen med din studiegruppe. Derudover arbejder du med individuelle træningsopgaver og multiple-choice-tests. Opgaverne løses på Forsikringsakademiets online læringsplatform.

Test: Grundforløbet slutter af med en individuel test.

Arbejdsform: I løbet af modulet arbejder du både individuelt, i din studiegruppe og sammen med hele holdet. Du møder en gennemgående fagperson, som er underviser og facilitator i hele forløbet.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På handelsskolen møder du en af Forsikringsakademiets undervisere og facilitorer, som sikrer, at rammerne for læringsforløbet og det faglige niveau er på plads.

Hjemme i dit selskab bliver læringen understøttet af en coach eller elevvejleder, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis og suppleres med intern læring.

Gå til indkøbskurven...