BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[20.13] Specialeforløb Liv

På Specialeforløbet Liv lærer du at forklare hovedindholdet i livs- og pensionsprodukter til privatkunden.

Du bliver i stand til at identificere den typiske privatkunde og kundens risici for død, ulykke og erhvervsevnetab samt behovet for pension.

Du lærer også, hvordan du afdækker kundens behov med standardprodukter, så der er sikkerhed for sammenhæng mellem kundens samlede behov, livssituation, produkter og grundlæggende offentlige ydelser ved død, invaliditet og pension.

Efter Specialeforløbet Liv er du i stand til selvstændigt at udarbejde en ukompliceret behovsanalyse ved død, invaliditet og pensionering.

Uddannelsesmål
Efter modulet kan du:

 • Redegøre for privatkundens typiske personforsikringsbehov
 • Selvstændigt udarbejde en ukompliceret behovsanalyse ved død, invaliditet og pensionering
 • Redegøre for typiske standardprodukter til privatkunden - og identificere fordele i salgssituationen
 • Tilbyde kunden typiske standardprodukter og begrunde valg af produkter
 • Inddrage kundens eksisterende dækninger og eventuelle sociale ydelser i løsningen
 • Inddrage typiske og relevante skatteforhold, regler for arv, boafgift, begunstigelse og helbredsoplysninger i rådgivningen af kunden
 • Inddrage reglerne om god skik, informationsbekendtgørelsen og lønsomhed i rådgivningen af kunden
 • Redegøre for sociale ydelsers indflydelse på personforsikringsløsningen
 • Redegøre for de forsikringstekniske og forsikringsjuridiske forhold i forbindelse med personforsikringsløsningen
 • Gennemføre en ny behovsanalyse, når privatkundens behov ændrer sig på grund af ændringer i livssituationen

Hovedemner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Livs-, ulykkes- og pensionsprodukter i forsikringsselskabet eller banken
 • Livs-, ulykkes- og pensionsprodukter i banken
 • Juridiske problemstillinger
 • Helbredsoplysninger
 • Sociale ydelser
 • Civilret
 • Skatteregler
 • Salg og kommunikation i lyset af God skik-bekendtgørelsen
 • Minerva
 • EFU

Forsikringsakademiet

Undervisningen på finanselevuddannelsen foregår på handelsskoler rundt om i landet. Dine undervisere er ansat på Forsikringsakademiet, som er forsikrings- og pensionsbranchens eget uddannelsessted.

Vi glæder os til at møde dig på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard, når du senere i din arbejdskarriere skal på mere uddannelse indenfor liv og pension, skadeforsikring og efteruddannelse.

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:20.05-D
Startdato:27-01-2020
Slutdato:27-05-2020
Pris aktionær:840 DKK
Pris øvrige:840 DKK
 
20.13-20.05-D Specialeforløb - liv:27.01.20 09:00 - 27.05.20 15:20
- Undervisning I:27.01.20 09:00 - 30.01.20 15:20
- Undervisning II:04.03.20 09:00 - 05.03.20 15:20
- Undervisning III:15.04.20 09:00 - 17.04.20 15:20
- Undervisning IV:04.05.20 09:00 - 05.05.20 15:20
- Caseeksamen - liv:25.05.20 08:00 - 27.05.20 16:00
Tip din leder
20.13
Kim Palasz

Kim Palasz

Email: las@foak.dk
Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Specialeforløbet er målrettet liv-finanselever, der er ansat i forsikringsselskaber.

Forløbet

Forberedelse: Inden undervisningen starter, skal du forberede dig på egen hånd og bl.a. løse en forberedelsesopgave.

Undervisning: Du møder din underviser og studiegruppe i undervisningen, som foregår på en lokal handelsskole.

Prøve: Modulet slutter af med en skriftlig prøve.

Arbejdsform: I løbet af modulet arbejder du både individuelt, i din studiegruppe og sammen med hele holdet. Du møder en gennemgående fagperson, som er underviser og facilitator i hele forløbet.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På handelsskolen møder du en af Forsikringsakademiets undervisere og facilitorer, som sikrer, at rammerne for læringsforløbet og det faglige niveau er på plads.

Hjemme i dit selskab bliver læringen understøttet af en coach eller elevvejleder, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis og suppleres med intern læring.

Den formelle uddannelse foregår i lærende teams a 3-5 personer og forløber over 16 uger. Uddannelsen starter med 3 undervisningsdage. Herefter er der 4 undervisningsdage. Herefter 2 undervisningsdage og til sidst igen 2 undervisningsdage. I alt 4 undervisningsblokke. Forløbet afsluttes med en efterfølgende caseeksamen. I perioderne mellem undervisningsdagene arbejder teamet løbende med en række teamopgaver via internettet. Derudover arbejder eleven med individuelle opgaver og multiple-choice-tests.

Gå til indkøbskurven...