BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[20.20] Liv 2

På modulet Liv 2 lærer du at gennemføre en behovsanalyse, som afdækker en privatkundes behov for risikodækninger. Du bliver også i stand til at inddrage relevante sociale ydelser og forstå samspillet imellem ydelser og produkter.

Uddannelsesmål
Efter modulet kan du:

 • Redegøre for elementerne i en behovsanalyse og herunder inddrage relevante sociale ydelser
 • Forklare reglerne for boafgift samt kende reglerne for antagelse af de typiske risikoforsikringer
 • Forklare konsekvensen ved kundens afgivelse af urigtige oplysninger

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Behovsanalyse
 • Behovsafdækning
 • Boafgift
 • Sociale ydelser ved død og tab af erhvervsevne
 • Produkterne Kritisk sygdom og Sundhedsforsikring
 • Antagelse
 • Risikosummer
 • Juridiske problemstillinger
 • Skadebehandling
 • Krydsliv
Forsikringsakademiet

Undervisningen på finanselevuddannelsen foregår på handelsskoler rundt om i landet. Dine undervisere er ansat på Forsikringsakademiet, som er forsikrings- og pensionsbranchens eget uddannelsessted.

Vi glæder os til at møde dig på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard, når du senere i din arbejdskarriere skal på mere uddannelse indenfor liv og pension, skadeforsikring og efteruddannelse.

20.20
Kim Palasz

Kim Palasz

Email: las@foak.dk
Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Liv 2 er målrettet elever, der er ansat i et skadeforsikringsselskab og har gennemført modulet Liv 1.

Forløbet

Forberedelse: Inden undervisningen starter, skal du forberede dig på egen hånd og bl.a. løse en forberedelsesopgave.

Undervisning: Du møder din underviser og studiegruppe i undervisningen, som foregår på en lokal handelsskole.

Prøve: Modulet slutter af med en skriftlig prøv.

Arbejdsform: I løbet af modulet arbejder du både individuelt, i din studiegruppe og sammen med hele holdet. Du møder en gennemgående fagperson, som er underviser og facilitator i hele forløbet.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På handelsskolen møder du en af Forsikringsakademiets undervisere og facilitorer, som sikrer, at rammerne for læringsforløbet og det faglige niveau er på plads.

Hjemme i dit selskab bliver læringen understøttet af en coach eller elevvejleder, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis og suppleres med intern læring.

Gå til indkøbskurven...