ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[8.68] Speditør- og fragtføreransvar

Få en grundig indføring i reglerne vedrørende speditør- og fragtføreransvar

Hvornår ifaldes transportansvar? Hvilke muligheder er der for regres, og hvad er retsvirkningen af grov uagtsomhed? Hvornår finder de relevante regelsæt anvendelse? Hvilke typer skader og ansvar er omfattet af de enkelte regelsæt?

Alt dette og meget mere vil du blive klogere på under speditør- og fragtføreransvarskurset.

På kurset arbejder vi med internationale konventioner, lovgivning og standardvilkår, herunder NSAB 2000/2015, der regulerer speditørers og fragtførerers ansvar.

Ydermere får du et overblik over ansvarsproblematikker på området, ligesom du opnår et solidt grundlag for at vurdere ansvars- og regresspørgsmål baseret på ny retspraksis og cases.

Du får også en grundig indføring i forsikringsdækningen af ansvaret. Vi gennemgår forholdet mellem speditør- og fragtføreransvarsforsikring og ser på betingelserne for fragtfører- og speditøransvarsforsikring i forhold til det ansvar, som kan pålægges.

Hvem møder du på kurset?
Du møder andre der lige som dig arbejder som rådgiver i et forsikringsselskab eller hos en forsikringsmægler, og som ofte skal tage stilling til spørgsmål vedrørende transportansvar. Du kan også møde deltagere der er ansat i transportbranchen.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:22.19-0
Startdato:11-05-2022
Slutdato:12-05-2022
Pris aktionær:8.970 DKK
Pris øvrige:10.535 DKK
 
8.68-22.19-0 Speditør- og fragtf.:11.05.22 09:00 - 12.05.22 16:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der arbejder med tansportansvar og gerne vil udbygge din viden, så du med større sikkerhed kan håndtere de mere komplekse sager. 

Forløbet

Kurset løbet over 2 hele undervisningsdage.

Begge dage starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning.

Se din pris Ledige pladser

Gå til kurven...