ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[8.68] Speditør- og fragtføreransvar

Her er kurset, der giver dig en grundig indføring i reglerne vedrørende speditør- og fragtføreransvar baseret på ny retspraksis og cases.

✓ Hvornår ifaldes transportansvar?

✓ Hvilke muligheder er der for regres, og hvad er retsvirkningen af grov uagtsomhed?

✓ Hvornår finder de relevante regelsæt anvendelse?

✓ Hvilke typer skader og ansvar er omfattet af de enkelte regelsæt?

Det er nogle af de centrale spørgsmål, vi arbejder med på dette kursus, hvor du får en grundig indføring i forsikringsdækningen af speditør- og fragtføreransvaret.

Vi kommer også omkring internationale konventioner, lovgivning og standardvilkår, herunder NSAB 2000/2015, der regulerer speditørers og fragtførerers ansvar.

Du opnår dermed et solidt grundlag for at vurdere ansvars- og regresspørgsmål baseret på ny retspraksis og cases.

Hvem møder du på kurset?
Du møder andre der lige som dig arbejder som rådgiver i et forsikringsselskab eller hos en forsikringsmægler, og som ofte skal tage stilling til spørgsmål vedrørende transportansvar. Du kan også møde deltagere der er ansat i transportbranchen.

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der arbejder med tansportansvar og gerne vil udbygge din viden, så du med større sikkerhed kan håndtere de mere komplekse sager. 

Forløbet

Kurset løbet over 2 hele undervisningsdage.

Begge dage starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning.

Se din pris Ledige pladser

Gå til kurven...