BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[8.70] Ansvarsforhold ved byggeentrepriser – til dig med erfaring

Hvordan vurderer og forklarer du, om der i en byggesag er dækning på ansvars- eller entrepriseforsikringen, hvem der har ansvaret, og hvordan ansvaret skal fordeles?

Disse og flere andre spørgsmål får du besvaret på kurset Ansvarsforhold ved byggeentrepriser – til dig med erfaring (8.70).

Du kommer til at arbejde med kontraktering og afgrænsning mellem bygherrens ansvar. Desuden vil kurset omhandle hoved-, total- og underentreprenørens ansvar, projekterende arkitekter og ingeniørers ansvar, produktansvaret for underleverandører til byggerier, parternes erhvervs- og produktansvar i byggesager og sammenhængen mellem entrepriseforsikring, erhvervsansvarsforsikring, rådgiveransvarsforsikring og andre tilgrænsende forsikringsprodukter, fx obligatorisk byggeskadeforsikring.

Emner
Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Analyse af entreprisekontrakter og arbejdsbeskrivelser, herunder ”farlige arbejder” og disses skaderelevans
  • ”Agreed documents”, herunder bl.a. hæftelsesansvar og ansvarsregulering
  • Analyse og behandling af entrepriseansvarsrisici, bl.a. med inddragelse af relevante domme og eksempler fra forsikringsselskabers skadesbehandling
  • Policeudfærdigelse og klausulering, herunder udvidelse med mangels- og leverandørrisici
  • Sikrede-problematikken, brandforsikring.

Efter kurset

  • Kan du foretage den forsikringsrelaterede risikobedømmelse og komme med forslag til de relevante ansvarsforsikringsløsninger
  • Er du bedre til at foretage en afgrænsning af ansvaret mellem de forskellige personkredse
  • Har du en større viden om udformningen af entrepriseansvarspolicer med klausuleringer og udvidelser.

Kursusform
Kurset bygger i høj grad på erfaringsudveksling på basis af relevante problemstillinger fra hverdagens arbejde med entrepriseforsikring, ligesom principielle og aktuelle domme og voldgiftskendelser vil blive diskuteret.

Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen. På dette kursus møder du:

Jonas Gredal og Simon Heising

Kursus i skønne omgivelser

Kursus i skønne omgivelser

Kurset bliver afholdt på Rungstedgaard, der ligger lige ud til havet i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Til daglig arbejder du måske med entrepriseforsikring i underwriting eller skade. Det kan også være, at du er rådgiver eller advokat eller arbejder med arkitekter og ingeniører.

Du har erfaring med området og har været på kurset Forsikring af byggeentrepriser (8.83). Vi forventer en aktiv deltagelse fra dig, ligesom der vil være mulighed for at behandle dine konkrete problemstillinger.

Forløbet

2 dages eksternat fra kl. 09.00 til  kl. 17.00

Tilmelding
Du skal tilmelde dig via uddannelsesafdelingen i dit selskab.

Har du brug for overnatning i forbindelse med kurset, så hør om dine muligheder i Rungstedgaards Booking 

Pris

Prisen omfatter 2 dages undervisning, materialer og forplejning

Vejledende priser
Aktionærfordel: 7.295 kr.
Øvrige: 8.750 kr.

Du kan få direkte besked, når næste hold bliver oprettet ved at skrive en mail til Kundeservice
- oplys dit navn, selskab og hvilket kursus du gerne vil notificeres om

Gå til indkøbskurven...