ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[8.74] Reassurance

Hvordan bliver danske policer påvirket af international reassurance?

Har du også brug for at få bedre forståelse af, hvordan reassurance påvirker din forretning, og hvad de forskellige reassurancebegreber egentlig betyder? Og måske hvorfor det i det hele taget er vigtigt for forsikringsselskaberne at være reassureret?

På dette kursus kommer du til at arbejde med forskellige typer reassurance og samspillet mellem dem, fordeling af præmie og skader (herunder EML) og eksempler på prisfastsættelse. Vi berører også andre risikospredningsformer.

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der har en berøringsflade med reassurance og har behov for at kende mere til reassurancebegreberne. Du arbejder måske i en police- eller skadeafdeling for større risici, som risk manager eller forsikringsmægler, med regnskaber, i en juridisk afdeling – eller intern revision. 

Det forventes, at du har grundlæggende kendskab til forsikring. Kurset er bygget op omkring skadesforsikring, men du kan også få udbytte, hvis du arbejder med livsforsikring.

Forløbet

Kurset løbet over 2 hele undervisningsdage.

Begge dage starter kl. 9.00 og slutter kl 17.00

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...