BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[8.77] Hvidvask og terrorfinansiering

Som medarbejder indenfor pension og livsforsikring møder du oftere og oftere begreberne hvidvask og terrorfinansiering. Men ved du, hvordan du spotter faresignaler og forebygger? Her er kurset, der giver dig de grundlæggende kompetencer

Gennem e-læring, undervisning og træning bliver du klædt på til at spotte tegn på uregelmæssigheder og bliver i stand til at handle forebyggende.

På kurset arbejder vi bl.a. med emnerne:

 • Introduktion til FATH, EU-direktivet og Hvidvasklovgivningen
 • Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko
 • Indtegning af kunde - hvad ved vi typisk i forvejen og i hvilke situationer skal der indhentes ekstra oplysninger
 • Hvem er PEP og nærtstående hertil
 • Hvordan gennemføres skærpet overvågning
 • Usædvanlige /mistænkelige situationer og hændelser
 • Indskud og præmiestigninger
 • Hvad er en usædvanlig afslutning af kundeforholdet (annullering af kundeforholdet, tilbagekøb inden for kort tid, usædvanlige dødsfald)
 • Særligt om § 53A i forskellige situationer
 • Reelle ejere
 • Gennemgang af regnskaber

Efter kurset
Udover viden fra e-læringsgrundmodulet, går du hjem med:

 • Indsigt og viden om mulige usædvanlige hændelser i kundeforløbet hos et pensionsselskab.
 • Øget bevidsthed og øget fagligt niveau vedrørende forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering
 • Viden og indsigt om formålet med kravene til livsforsikringsselskabets forretningsgange og processer
 • Øget kendskab til risikovurdering – og de parametre, som er grundsten i vurderingen af iboende risici og konkrete kunderisici samt hvad der kan udgøre øget risiko

Kursusform
På kurset vil der både blive arbejdet med undervisning i plenum og problemorienteret undervisning – begge dele vil tage udgangspunkt i diverse cases og dilemmaer fra hverdagen.

Undervisere
Forsikringsakademiets undervisere er fagspecialister fra forsikrings- og pensionsbranchen.På dette kursus møder du Lisbeth Holmkær Kiil-Laursen og Gitte Danelund.

Sådan tilmelder du dig

Du tilmelder dig kurset gennem uddannelsesafdelingen i din virksomhed - her har de direkte adgang til tilmelding i Krydsfeltet.

Husk, at du altid kan kontakte os i Kundeservice for hjælp og sparring.

Kursus i skønne omgivelser

Kursus i skønne omgivelser

Kurset bliver afholdt på Rungstedgaard, der ligger lige ud til Øresund i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.12-0
Startdato:25-03-2021
Slutdato:25-03-2021
Pris aktionær:4.500 DKK
Pris øvrige:5.340 DKK
 
8.77-21.12-0 Hvidvask og terrorf.:25.03.21 08:30 - 25.03.21 17:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der er fagansvarlig eller teamleder i salg og kundeservice.

Indhold og udbytte har også høj relevans for andre i pensions- og livsforsikringsselskaber, der har brug for dybere viden om forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorfinansiering. Det kan fx være medarbejdere i kundeservice, salg, regnskab risikostyring, intern revision, forretningsudvikling eller en nyudpeget hvidvaskansvarlig.

Det forventes, at deltagerne er bekendt med indholdet af hvidvaskloven samt egne politikker og forretningsgange.

Forløbet

Kurset starter med e-læringsgrundmodulet Hvidvask og terrorfinansiering.

Herefter skal du løse en forberedelsesopgave og deltage på en undervisningsdag på Forsikringsakademiet.

Undervisningsdagen starter kl. 8.30 og slutter kl. 17.00

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning på undervisningsdagen på Forsikringsakademiet.

Se 2019-pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...