ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[8.78] Ansvarsforhold for kommuner - de nyeste tendenser

Få kendskab til de mange områder af erstatningsretten, som vedrører kommuners erstatningsansvar

På kurset vil du få indsigt i, hvilke typer erstatningsansvar kommuner kan ifalde, og hvordan de behandles i forhold til ansvarsnorm og bevisbyrde.

I løbet af dagen behandler vi det kommunale erstatningsansvar ud fra de mange sagsområder, kommuner beskæftiger sig med. Hvert sagsområde rummer sit eget potentiale for at ifalde et ansvar for skader forvoldt i forbindelse med varetagelsen af disse opgaver.

Du får indsigt både i kommuners erstatningsansvar som offentlig myndighed og på kommunernes rolle som arbejdsgiver.

Vi når også omkring erstatningsbetingelserne generelt, de praktiske forhold, der skal iagttages ved bevissikring, og muligheden for regres for kommunen.

 

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der er ansat i en af landets kommuner og arbejder med de sagsområder, som potentielt kan udløse erstatningskrav enten ved myndighedsudøvelse eller som arbejdsgiver for kommunens ansatte.

Du kan også være ansat i en mæglervirksomhed, som varetager sagsbehandlingen i sager om kommuners erstatningsansvar. 

Forløbet

Dagen starter kl 9.00 og slutter kl. 16.30

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...