BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[8.90] Stormflods- og oversvømmelsesordningen

Er du klar til næste sæson med stormflod og oversvømmelsesskader? Tag med på dette kursus og få helt aktuel viden om praksis indenfor området og bliv skarp på, hvordan du anvender den bagvedliggende lovgivning til at opgøre og afgøre stormflods- og oversvømmelsessager

Når efterårssæsonen går igang starter også sæsonen for stormfloder og oversvømmelser.

Hyppigheden og omfanget af denne type hændelser ser ikke ud til at mindskes, og derfor er Stormrådet, Forsikring & Pension og Forsikringsakademiet gået sammen om en uddannelse på området.

Uddannelsen er bygget op som et kursus, hvor du dels skal læse og træne på egen hånd, dels mødes med undervisere og andre deltagere på en temadag på Forsikringsakademiet.

Kurset afholdes én gang om året omkring september, så alle kan være klar til den kommende skadesæson.

Emner
Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Behandling, opgørelse og taksering af stormflods- og oversvømmelsessager
  • Ansvarsfordeling mellem skadebehandler og taksator
  • Nyeste praksis i tilsyns- og klagesager
  • Forvaltningsretslige principper, herunder dokumentation, partshøring, oplysning af en sag og afgørelse
  • Nytteværdi og dagsværdi, herunder løsøre, fast ejendom, afskrivning, 30 procentreglen og den nye 50 procentregel
  • Følgeudgifter til fx genhusning og affugtning
  • Negativlisten
  • Skadebegrænsning

Efter kurset kan du

  • Opgøre, behandle og afgøre simple og komplekse løsøre- og bygningssager i overenstemmelse med gældende lovgivning og vejledning
  • Håndtere disse sager i forhold til både privat- og erhvervskunder

Underviserne
Underviserne er eksperter indenfor området og erfarne deltidsundervisere på Forsikringsakademiet.

Tilmelding

Forsikringsselskabet tilmelder deltageren via HR-afdelingen og betaler for kursus.

Sekretariatet for Stormrådet refunderer herefter selskabets udgift efter anmodning fra selskabet. Selskaberne skal opkræve gennem EAN: 5798000022027.

Kursus i skønne omgivelser

Kursus i skønne omgivelser

Kurset bliver afholdt i skønne omgivelser på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard, der ligger lige ud til Øresund i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:19.39-0
Startdato:23-09-2019
Slutdato:23-09-2019
Pris aktionær:5.700 DKK
Pris øvrige:5.700 DKK
 
8.90-19.39-0 Stormflods- og overs:23.09.19 09:00 - 23.09.19 17:00
Tip din leder
8.90

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der arbejder som skadebehandler, taksator eller fagansvarlig i et forsikringsselskab.

Det forudsættes, at du mestrer erstatningsopgørelse af almindelig forsikringsskader på fast ejendom og løsøre i overensstemmelse med almindelige anvendte principper i forsikringsbranchen. Det forudsættes desuden, at du har kendskab til stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Forløbet

Kursusforløb på i alt 6 - 7 uger

Forberedelsesperiode
Individuel forberedelse hjemme i selskabet med træningsopgaver og læsestof på Forsikringsakademiets læringsplatform, Krydsfeltet

Temadag
1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med fokus på teori, dialog, erfaringsudveksling og øvelser 

Testperiode
Individuel træning og afprøvning af den viden, du har opnået via materialer og opgaver på Forsikringsakademiets læringsplatform, Krydsfeltet

Brush up
Du har adgang til alle materialer og opgaver på Forsikringsakademiets læringsplatform, Krydsfeltet, når du har behov for det

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer og forplejning

Se 2019-pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...