ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[9.00] Forsikringsregnskabet

Få kendskab til de vigtigste emner inden for forsikringsregnskabet, lovgivningen bag og en forståelse af selskabernes årsrapporter! Kurset er også for dig, der har behov for at blive opdateret på området

På dette kursus får du grundlæggende kendskab til de regnskabsmæssige forhold i forsikrings- og pensionsbranchen. Du får forståelse for indholdet og sammenhængen i selskabernes årsrapporter, og du bliver skarpere på emner som koncernregnskaber og pengestrømsopgørelser, regler for forsikringsselskabers regnskabsaflæggelse og generelle regnskabsprincipper.

Kurset byder også på spændende debatter og diskussioner.

Vi kommer både omkring regnskabsregler for skadesforsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:22.24-0
Startdato:13-06-2022
Slutdato:15-06-2022
Pris aktionær:24.085 DKK
Pris øvrige:28.840 DKK
 
9.00-22.24-0 Forsikringsregnsk.:13.06.22 09:00 - 15.06.22 16:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Kurset er målrettet dig, der har behov for et grundlæggende kendskab til de regnskabsmæssige forhold i forsikrings- og pensionsbranchen og forståelse af indholdet og sammenhængen i selskabernes årsrapporter.

Det kan være som medarbejder i et selskabs regnskabs- og økonomifunktion, aktuar, IT-medarbejder eller kommunikationsmedarbejder.

Du kan også være ansat uden for forsikringsbranchen og have behov for at kende til de særlige regnskabsforhold for skades- og livsforsikringsselskaber. Fx hvis du arbejder i en virksomhed, som er selvforsikret.

Forløbet

3 hele undervisningsdage med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

Første dag starter kl. 9.00 og sidste dag slutter kl. 16.00.

Aftenerne byder også på undervisning.

Pris

Omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning mellem kursusdagene.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...