ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[9.00] Forsikringsregnskabet

Få kendskab til de vigtigste emner indenfor forsikringsregnskabet, lovgivningen bag og en forståelse af selskabernes årsrapporter! Kurset er også for dig, der har behov for at blive opdateret på området

På dette kursus får du grundlæggende kendskab til de regnskabsmæssige forhold i forsikrings- og pensionsbranchen.

Du får forståelse for indholdet og sammenhængen i selskabernes årsrapporter, og du bliver skarpere på emner som koncernregnskaber og pengestrømsopgørelser, regler for forsikringsselskabers regnskabsaflæggelse og generelle regnskabsprincipper.

Vi kommer både omkring regnskabsregler for skadesforsikringsselskaber og livsforsikringsselskaber.

Undervejs er der god plads til debat og diskussion.

 

Relevant for dig?

Kurset er målrettet medarbejdere, som ønsker et grundlæggende kendskab til de regnskabsmæssige forhold i forsikrings- og pensionsbranchen, herunder forståelse af selskabernes årsrapporter.

Det kan være som fx medarbejder i et selskabs regnskabs- og økonomifunktion, aktuar, IT-medarbejder eller kommunikationsmedarbejder.

Du kan også være ansat udenfor forsikringsbranchen, fx i en virksomhed der er selvforsikret.

Forløbet

3 hele undervisningsdage med overnatning og forplejning på Forsikringsakademiet - Rungstedgaard.

Første dag starter kl. 9.00 og sidste dag slutter kl. 16.00.

Aftenerne byder også på undervisning.

Pris

Omfatter undervisning, materialer, forplejning og overnatning mellem kursusdagene.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til kurven...