ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

AIP: Arveret

Her er valgfaget, som lærer dig at arbejde med og formidle relevante arveretsregler og praksis overfor dine liv- og pensionskunder.

Når du arbejder med rådgivning indenfor liv og pension, er det afgørende, at du har dyb indsigt i, hvordan arv skal fordeles, hvordan testamenter og særeje kan påvirke fordelingen, og særligt hvordan livs- og pensionsordninger skal håndteres.

Med dette valgfag bliver du grundigt klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og praksis og formidle de mulige løsninger overfor kunden eller i den interne sparring i dit selskab eller pengeinstitut.

Du får indsigt i, hvordan du kan kommunikere følsomme budskaber på skrift, og hvilke ord der kan understøtte budskabet, idet du med ordene udviser professionel empati.

Relevant for dig?

Rådgivere og back office-medarbejdere, der har været på AIP01 – Metode & Formidling, eller som tidligere har gennemført et niveau 5-modul på Forsikringsakademiet.

Vi anbefaler derudover, at du forinden har været på AIP-valgfaget Familieret eller tilsvarende.

Forløbet

1 forelæsning.

Om emnerne arveklasser, testamenter, båndlæggelse, umyndige, fortrolighed og professionel empati.

2 undervisningsdage.

Om emnerne bodeling og begunstigelse.

Samlet tidsforbrug vurderes til 47 timer.

Pris

Aktionærpris: 12.995 kr.

Gå til kurven...