ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

AIP: Familieret

Når du arbejder med familieret møder du mange komplekse sager og problemstillinger. På dette AIP-valgfag kobler vi det fagligt komplekse med indsigt i, hvordan du opbygger fortrolighed i din kommunikation, og hvordan du kan udvise professionel empati på skrift.

Når du arbejder med komplekse sager og problemstillinger indenfor familieret, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de forskellige familieformer, formueforhold for ægtefæller, deling af formuer ved skilsmisse med særligt fokus på de dele, hvori livs- og pensionsordninger indgår.

Med dette AIP-valgfag bliver du klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og praksis og formidle de mulige løsninger overfor kunden eller i den interne sparring i dit selskab eller pengeinstitut.

På grund af det personlige element i dette emne er evnen til at opbygge fortrolighed særlig vigtigt. Du får derfor kendskab til, hvad der opbygger fortrolighed i din kommunikation generelt, og hvordan du kan udvise professionel empati på skrift.

Relevant for dig?

Rådgivere og back office-medarbejdere, der har været på AIP01 – Metode og Formidling, eller som tidligere har gennemført et niveau 5-modul på Forsikringsakademiet.

Forløbet

1 forelæsning.

Om emnerne: Samlevende. Indgåelse af ægteskab. Formuefællesskab. Særeje. Skilsmisse. Fortrolighed og professionel empati.

2 undervisningsdage.

Der undervises i emnerne: Bodeling. Håndtering af pensionsordninger ved skilsmisse. Ægtefællepension.

Samlet tidsforbrug vurderes til 47 timer.

Pris

Aktionærpris: 12.995 kr.

Gå til kurven...