BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[3.34] Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling

Til dig, der arbejder med administration, rådgivning og salg af skadeforsikringer til virksomheder med en ukompliceret risikoprofil, fx kontor-, detail-, håndværks-, service- og boligejendomsvirksomhed

Som ny medarbejder inden for salg, rådgivning og administration skal du opbygge kompetencer til at skabe en professionel kundekontakt med udgangspunkt i kundens behov.

På modulet arbejder vi med relevante produkter og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre salg og administration af standard-skadeforsikringer til virksomheder.

Vi har derudover fokus på de forskellige forhold, som kan påvirke kundeloyalitet og lønsomhed.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamen opfylder kompetencekravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 2.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Forsikringsprodukter og tilvalgsdækninger, der omfatter ejendom, auto, løsøre, driftstab, erhvervs- og produktansvar, maskinkasko, IT-kasko og arbejdsskade.
 • Relevant jura inden for Forsikringsaftaleloven, Aftaleloven og erstatningsret.
 • Afdækning af kundens behov og forudsætninger.
 • Forretningsmuligheder og lønsomhed i kundeforholdet.
 • Forsikringsløsningen, og hvordan du præsenterer den for kunden.
 • Etik i salget.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Afdække behov for kunder med en ukompliceret risikoprofil.
 • Præsentere en forsikringsløsning og argumentere for valg af løsning.
 • Vurdere kundens lønsomhed.
 • Forstå betydningen af forsikring som en del af virksomhedens risk management.
 • Anvende grundlæggende love og regler til standardløsninger på typiske problemstillinger for små erhvervsvirksomheder.
 • Identificere kundens forsikringsbehov og udarbejde en faglig korrekt forsikringsløsning.
 • Indhente relevant information om kunden og vurdere en ukompliceret erhvervsvirksomheds potentielle lønsomhed og forretningsmuligheder.
 • Give kunden et retvisende billede af de tilbudte standardprodukters dækningsomfang – og derfor også være i stand til at vurdere, om konkrete typiske skadeseksempler er dækningsberettiget.
 • Håndtere typiske situationer om tegning, ændring og ophør af små erhvervsvirksomheders forsikringer.
 • Håndtere typiske restancesituationer.
 • Udpege mulige indikatorer på svindel i typiske skadesituationer og angive enkeltstående løsninger.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når din forberedelse starter.

 • Erhvervsforsikring - Virksomhedens forsikringsbehov
 • Forsikringsakademiets lovkompendium
 • Salg af skadesforsikringer til erhvervskunden

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding

Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:19.49-0
Startdato:03-12-2019
Slutdato:11-03-2020
Pris aktionær:34.280 DKK
Pris øvrige:40.880 DKK
 
3.34-19.49-0 Skadeforsik. erhverv:03.12.19 10:00 - 11.03.20 11:15
- Startdage - 3.34:03.12.19 10:00 - 05.12.19 15:00
- Læring - 3.34:06.12.19 10:00 - 09.03.20 16:00
- Midtvejsdage - 3.34:20.01.20 10:00 - 21.01.20 15:00
- Netværksdage - 3.34:10.03.20 10:00 - 11.03.20 11:15
Tip din leder
Kurset er fyldt
Holdnr.:20.05-0
Startdato:27-01-2020
Slutdato:18-05-2020
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.05-0 Skadefors. - Erhverv:27.01.20 09:00 - 18.05.20 17:00
- Kick off webinar:27.01.20 09:00 - 27.01.20 12:00
- Læringsperiode:28.01.20 09:00 - 17.05.20 17:00
- Undervisningsdage:17.02.20 09:00 - 18.02.20 17:00
- Træningsdage:11.05.20 09:00 - 12.05.20 17:00
- Eksamen:18.05.20 08:00 - 18.05.20 17:00
Kurset er fyldt
Holdnr.:20.11-0
Startdato:09-03-2020
Slutdato:23-06-2020
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.11-0 Skadefors. - Erhverv:09.03.20 09:00 - 23.06.20 17:00
- Kick off webinar:09.03.20 09:00 - 09.03.20 12:00
- Læringsperiode:10.03.20 09:00 - 22.06.20 17:00
- Undervisningsdage:26.03.20 09:00 - 27.03.20 17:00
- Træningsdage:15.06.20 09:00 - 16.06.20 17:00
- Eksamen:23.06.20 08:00 - 23.06.20 17:00
Få ledige pladser
Holdnr.:20.17-0
Startdato:20-04-2020
Slutdato:12-08-2020
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.17-0 Skadefors. - Erhverv:20.04.20 09:00 - 12.08.20 17:00
- Kick off webinar:20.04.20 09:00 - 20.04.20 12:00
- Læringsperiode:21.04.20 09:00 - 11.08.20 17:00
- Undervisningsdage:04.05.20 09:00 - 05.05.20 17:00
- Træningsdage:05.08.20 09:00 - 06.08.20 17:00
- Eksamen:12.08.20 08:00 - 12.08.20 17:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.24-0
Startdato:09-06-2020
Slutdato:22-09-2020
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.24-0 Skadefors. - Erhverv:09.06.20 09:00 - 22.09.20 17:00
- Kick off webinar:09.06.20 09:00 - 09.06.20 12:00
- Læringsperiode:10.06.20 09:00 - 21.09.20 17:00
- Undervisningsdage:24.06.20 09:00 - 25.06.20 17:00
- Træningsdage:14.09.20 09:00 - 15.09.20 17:00
- Eksamen:22.09.20 08:00 - 22.09.20 17:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.36-0
Startdato:31-08-2020
Slutdato:14-12-2020
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.36-0 Skadefors. - Erhverv:31.08.20 09:00 - 14.12.20 17:00
- Kick off webinar:31.08.20 09:00 - 31.08.20 12:00
- Læringsperiode:01.09.20 09:00 - 13.12.20 17:00
- Undervisningsdage:16.09.20 09:00 - 17.09.20 17:00
- Træningsdage:07.12.20 09:00 - 08.12.20 17:00
- Eksamen:14.12.20 08:00 - 14.12.20 17:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.41-0
Startdato:07-10-2020
Slutdato:20-01-2021
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.41-0 Skadefors. - Erhverv:07.10.20 09:00 - 20.01.21 17:00
- Kick off webinar:07.10.20 09:00 - 07.10.20 12:00
- Læringsperiode:08.10.20 09:00 - 19.01.21 17:00
- Undervisningsdage:22.10.20 09:00 - 23.10.20 17:00
- Træningsdage:14.01.21 09:00 - 15.01.21 17:00
- Eksamen:20.01.21 08:00 - 20.01.21 17:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.48-0
Startdato:23-11-2020
Slutdato:09-03-2021
Pris aktionær:42.165 DKK
Pris øvrige:50.345 DKK
 
3.34-20.48-0 Skadefors. - Erhverv:23.11.20 09:00 - 09.03.21 17:00
- Kick off webinar:23.11.20 09:00 - 23.11.20 12:00
- Læringsperiode:24.11.20 09:00 - 08.03.21 17:00
- Undervisningsdage:09.12.20 09:00 - 10.12.20 17:00
- Træningsdage:03.03.21 09:00 - 04.03.21 17:00
- Eksamen:09.03.21 08:00 - 09.03.21 17:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Uddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med rådgivning, administration og salg af forsikringer til virksomheder med ukompliceret risikoprofil. 

Du skal have minimum 2-3 måneders erfaring indenfor området.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 8 uger med individuel e-læring, læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test

Startdage: 4 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du også stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsdage: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor vi samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover sætter vi gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her. 

Læringsperiode: Efter midtvejsdagene arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlig prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...