ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[3.36] Skadeforsikring - Skadebehandling

Til dig, der arbejder med taksering og behandling af typiske skader for den ukomplicerede erhvervs- og privatkunde

Som ny medarbejder inden for taksering og behandling af skader skal du opbygge kompetencer til at håndtere skadeanmeldelser fra både erhvervs- og privatkunder.

På modulet arbejder vi med relevante produkter, guidelines og lovgivning, så du bliver i stand til, at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling i forhold til den ukomplicerede/typiske erhvervs- eller privatkunde.

Vi har også fokus på de forskellige forhold, som kan påvirke kundeloyalitet og lønsomhed.

Indhold og emner

Lønsomhed • Relevant jura inden for Forsikringsaftaleloven, erstatningsret og Aftaleloven • Forsikringsprodukter og tilvalgsdækninger (familie, bygning, fritidshus, løsøre, ejerskifte, entreprise- og driftstab, erhvervs- og produktansvar, privatansvar, husejeransvar og motoransvar) • Dækningsberettigelse og erstatningsopgørelse • Sagsbehandlingspraksis

Dine kompetencer efter modulet

✓ Udarbejde standardløsninger på de typiske skader.

✓ Vurdere, om en anmeldt skade er dækket af forsikringen.

✓ Opgøre en forsikringsydelse efter forsikringsbetingelsernes regler.

✓ Afgøre, om et regreskrav kan gennemføres.

✓ Anvende de relevante love, regler og etiske retningslinjer.

✓ Udpege de forhold, som kan påvirke lønsomhedsvurderingen af kunden.

✓ Udarbejde og formidle præsentation af forsikringsløsning.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt til direkte til dit selskab, når din forberedelse starter.

  • Lovkompendium
  • Grundlæggende forsikringslære
  • Privatkundens risiko og forsikring
  • Virksomhedens forsikringsbehov
  • Introduktion til erstatningsretten
  • Lov om erstatningsansvar
  • Forsikringer af privates ansvar
  • Skadesforsikring - Skadebehandling. Juridiske paragraffer af betydning for skadebehandlere og taksatorer

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:21.36-0
Startdato:06-09-2021
Slutdato:15-12-2021
Pris aktionær:36.280 DKK
Pris øvrige:43.090 DKK
 
3.36-21.36-0 Skadesfors.-Skadebeh:06.09.21 10:00 - 15.12.21 11:15
- Startdage - 3.36:06.09.21 10:00 - 09.09.21 15:00
- Læring - 3.36:10.09.21 10:00 - 13.12.21 15:00
- Midtvejsdage - 3.36:28.10.21 10:00 - 29.10.21 15:00
- Netværksdage - 3.36:14.12.21 10:00 - 15.12.21 11:15
Ledige pladser
Holdnr.:21.47-0
Startdato:22-11-2021
Slutdato:04-03-2022
Pris aktionær:36.280 DKK
Pris øvrige:43.090 DKK
 
3.36-21.47-0 Skadesfors.-Skadebeh:22.11.21 10:00 - 04.03.22 11:15
- Startdage - 3.36:22.11.21 10:00 - 25.11.21 15:00
- Læring - 3.36:26.11.21 10:00 - 02.03.22 15:00
- Midtvejsdage - 3.36:12.01.22 10:00 - 13.01.22 15:00
- Netværksdage - 3.36:03.03.22 10:00 - 04.03.22 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Uddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med taksering og behandling af typiske skader hos mindre privat- og erhvervskunder. Det kan være som taksator eller skadebehandler.

Du skal minimum have været ansat i 2-3 måneder inden for arbejdsområdet.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Otte uger med individuel e-læring, læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: Fire dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du også stifte bekendtskab med opgaver som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsdage: To dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor vi samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover sætter vi gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her. 

Læringsperiode: Efter midtvejsdagene arbejder du igen i din studiegruppe på samme måde, som du gør inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: Én undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlig prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: Tre timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...