ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[3.55] Grundlæggende rejseforsikring

Til dig, der rådgiver om og sælger rejseforsikringer til privatkunder

Som ny medarbejder inden for rådgivning om og salg af rejseforsikringer, skal du opbygge en række forsikringsfaglige kompetencer, der gør dig i stand til professionelt at håndtere kundekontakten.

På modulet arbejder vi med relevante produkter og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre rådgivning og salg – og sagsbehandling af ukomplicerede skader.

Vi har desuden fokus på de forskellige forhold, som kan påvirke kundeloyalitet og lønsomhed.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Introduktion til forsikring.
 • Lønsomhed.
 • Relevante love og regler, bl.a. Aftaleloven, Forsikringsaftaleloven, Erstatningsansvarsloven og Lov om pakkerejser.
 • Forsikringsprodukter og tilvalgsdækninger, der omfatter ulykke, kompensation/erstatningsrejse, formålsrejser, bagage, rejseafbrydelse, tilkaldelse, sygdom, hjemtransport, forsinket fremmøde og afbestilling.
 • Grundlæggende erstatningsret.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Udarbejde standardløsninger på de typiske forsikringer.
 • Vurdere, om en anmeldt skade er dækket af forsikringen.
 • Opgøre eventuel forsikringsydelse efter forsikringsbetingelsernes regler.
 • Afgøre, om et regreskrav kan gennemføres.
 • Anvende de relevante love, regler og etiske retningslinjer.
 • Udpege de forhold, som kan påvirke lønsomhedsvurderingen af kunden.
 • Udarbejde præsentation af forsikringsløsning.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt til direkte til dit selskab, når din forberedelse starter.

 • Grundlæggende forsikringslære
 • Forsikringsakademiets Lovkompendium
 • Introduktion til erstatningsretten
 • Rejseforsikring – paragraffer af betydning (kompendium)

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.35-0
Startdato:30-08-2021
Slutdato:13-12-2021
Pris aktionær:19.310 DKK
Pris øvrige:22.880 DKK
 
3.55-21.35-0 Grundl. rejsef.:30.08.21 09:00 - 13.12.21 12:00
- Tilst. værelse 3.55:30.08.21 09:00 - 31.08.21 16:30
- Læring - modul 3.55:01.09.21 10:00 - 12.12.21 16:00
- Netværksdag - 3.55:30.11.21 09:00 - 30.11.21 16:00
- Afsl. prøve - 3.55:13.12.21 09:00 - 13.12.21 12:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med rådgivning, salg og oprettelse af rejseforsikringer. Derudover er forløbet relevant for alle, der i jobbet beskæftiger sig med rejseforsikring, fx som alarmcentralmedarbejder, sagsbehandler i skadeafdelinger og telefonsælger. 

Du skal minimum have været ansat i 6 - 12 måneder inden for arbejdsområdet.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Otte uger med individuel e-læring, læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: To dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du også stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Virtuel midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter den virtuelle midtvejsmarkering arbejder du igen i din studiegruppe med løsning af diverse opgaver. 

Faglig opsamling: Én undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlig prøve, som ligger ca. en uge efter.

Skriftlig prøve: Tre timers individuel skriftlig prøve som løses hjemme eller i dit selskab og afleveres via internettet.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...