ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Certificeret håndværkstaksator

[3.60] Certificeret håndværkstaksator

Til dig, der er ansat i en håndværksvirksomhed og arbejder med taksering og behandling af bygningsskader for forsikringsselskaber.

Som håndværkstaksator er du dygtig til dit håndværk, men muligvis ikke uddannet inden for forsikring og jura. På dette modul får du over i alt 6 uger en grundlæggende viden om forsikring - og kompetencerne til at omsætte din viden til handling i jobbet.

Modulet er udviklet af Forsikringsakademiet i samarbejde med forsikringsbranchen og håndværkstaksatorer. Efter bestået mundtlig eksamen får du et certifikat, som dokumenterer, at du har de faglige og kommunikative kompetencer, der skal til for at udføre taksering på højt niveau.

Certifikatet er naturligvis godkendt af forsikringsbranchen.

Modulet gennemføres på Forsikringsakademiet i Rungsted, hvor forsikringsselskabernes bygningstaksatorer også bliver uddannet. Du bliver undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte vores Kundeservice, som hjælper dig med resten. Nederst på siden kan du se, hvornår der er ledige pladser på uddannelsen.

På uddannelsen kommer du til at arbejde med:

 • Bygningsforsikringens forsikringsdækning
 • Erstatningsopgørelse
 • Relevante love og regler
 • Forsikringsprodukter, som dækker parcelhus, fritidshus, erhvervsbygning og entreprise
 • Grundlæggende erstatningsret
 • Kundekommunikation, konflikthåndtering, forhandling og ligeværdig kommunikation
 • Lønsomhed og kundeloyalitet.

Du opbygger kompetencer, så du kan:

 • Vurdere, om de anmeldte skader er dækket af forsikringen.
 • Opgøre en forsikringsydelse efter forsikringsbetingelsernes regler.
 • Vurdere, om der - i ukomplicerede sager - er basis for regreskrav.
 • Anvende relevante love, regler og etiske retningslinjer.
 • Redegøre for kommunikationens betydning i mødet med kunden.
 • Foretage bevidste valg omkring egen holdning, adfærd og sprog og tilpasse det situationen.
 • Gennemføre en struktureret forhandling til gavn for alle parter.
 • Anvende forskellige strategier til håndtering af den vanskelige kundesamtale.
 • Udpege de forhold hos kunden, som er relevante i forhold til en lønsomhedsvurdering.

Hvor meget tid skal du bruge på uddannelsen?
Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Bøger og andet materiale
Undervisningsmaterialet er bygget op med relevante cases fra hverdagen, så du fra start arbejder målrettet med disciplinerne inden for taksering af bygningsskader. De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til din virksomhed, når forberedelsen starter.

 • Lovkompendium, uddrag af Forsikringsaftaleloven og Aftaleloven
 • Privatkundens risiko og forsikring, uddrag af relevante kapitler
 • Bygningsforsikring, uddrag af relevante kapitler
 • Skadesforsikring - Skadebehandling. Juridiske paragraffer af betydning for skadebehandlere og taksatorer

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:21.35-0
Startdato:30-08-2021
Slutdato:28-10-2021
Pris aktionær:30.450 DKK
Pris øvrige:30.450 DKK
 
3.60-21.35-0 Certificeret håndvær:30.08.21 10:00 - 28.10.21 16:00
- Startdage - 3.60:30.08.21 10:00 - 01.09.21 16:00
- Læring - 3.60:02.09.21 10:00 - 27.10.21 16:00
- Netværksdage - 3.60:27.10.21 10:00 - 27.10.21 21:00
- Certificering - 3.60:27.10.21 22:00 - 28.10.21 16:00
Få ledige pladser
Holdnr.:21.37-0
Startdato:13-09-2021
Slutdato:17-11-2021
Pris aktionær:30.450 DKK
Pris øvrige:30.450 DKK
 
3.60-21.37-0 Certificeret håndvær:13.09.21 10:00 - 17.11.21 16:00
- Startdage - 3.60:13.09.21 10:00 - 15.09.21 16:00
- Læring - 3.60:16.09.21 10:00 - 15.11.21 16:00
- Netværksdage - 3.60:16.11.21 10:00 - 16.11.21 21:00
- Certificering - 3.60:16.11.21 22:00 - 17.11.21 16:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:21.50-0
Startdato:13-12-2021
Slutdato:08-02-2022
Pris aktionær:30.450 DKK
Pris øvrige:30.450 DKK
 
3.60-21.50-0 Certificeret håndvær:13.12.21 10:00 - 08.02.22 16:00
- Startdage - 3.60:13.12.21 10:00 - 15.12.21 16:00
- Læring - 3.60:16.12.21 10:00 - 07.02.22 16:00
- Netværksdage - 3.60:07.02.22 10:00 - 07.02.22 21:00
- Certificering - 3.60:07.02.22 22:00 - 08.02.22 16:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er for alle, der er ansat i en håndværksvirksomhed og som en del af jobbet arbejder med opgørelse eller behandling af bygningsskader hos erhvervs- og privatkunder for forsikringsselskaber.

Forløbet

6 ugers uddannelsesforløb + 6 uger til forberedelse 

Du har en studiegruppe: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med individuelt læsestof og forberedelsesopgaver. 

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger samt dine personlige kompetencer på egen hånd.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den mundtlige prøve dagen efter.

Prøve: Individuel mundtlig eksamen som afvikles på Forsikringsakademiet – eksamenen er bygget op om en fiktiv kundecase, som du skal løse ved at bruge det stof, du har været igennem på modulet.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...