BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.14] Jura for forsikringsmægleren

Til dig, der arbejder med forsikringsmægling

DETTE MODUL UDBYDES IKKE LÆNGERE - LÆS MERE HER

Med dette modul bliver du kvalificeret til at kunne fungere som forsikringsmægler i overensstemmelse med reglerne forsikringsformidlerloven og de fuldmagts- og ansvarsforhold, der er forbundet med mæglerrollen.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul afsluttes med en kompetenceprøve.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Retsgrundlaget - Forsikringsformidlerlovens definitioner og undtagelser fra lovens anvendelsesområde
 • De formelle rammer for forsikringsformidlingen - godkendelse og registrering, uddannelse, selskabsformer, anden virksomhed - herunder agentvirksomhed, virksomhedens indtægtsgrundlag, klientkonto, ansvarsforsikring og indberetning
 • Fuldmagt og samarbejdsaftaler - generelle fuldmagtsregler, samarbejdsaftale mellem mægler og kunde og mægler og selskab
 • Forsikringsmæglerrollens udførelse - uafhængighed, kundens mand, oplysningspligt, indberetningspligt og etik
 • Forsikringsmægleransvaret - generelle erstatningsregler, normafvigende adfærd, opgørelse af krav og ansvarsforsikringens dækningsomfang.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Tilrettelægge og udøve jobbet som forsikringsmægler i overensstemmelse med reglerne i forsikringsformidlerloven – både i forhold til kunder og forsikringsselskaber
 • Etablere samarbejdet med kunden ud fra fuldmagtsreglerne og reglerne for samarbejdsaftaler
 • Vurdere forsikringsmæglerens ansvar i relation til sædvanligt forekommende funktioner i virket som forsikringsmægler
 • Redegøre for driften af forsikringsmæglervirksomhed.

Litteratur og materialer
Du får tilsendt bogen ”Forsikringsformidlingsloven med kommentarer" af Morten Samuelsen.

Derudover skal du selv skaffe:

 • Forsikringsakademiets Lovkompendium (seneste udgave).
 • Diverse love og bekendtgørelser som er udstedt med hjemmel i lov om forsikringsformidling.

Cirka 8 uger før undervisningens start modtager du et indkaldelsesbrev. Her kan du læse, hvad vi forventer, at du har forberedt, inden du møder til startdagene.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge tid på forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra mæglerbranchen.

Tilmelding
Se hvornår der ledige pladser, og tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Gå til indkøbskurven...