BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.15] Personforsikring - etablering

Til dig, der har erfaring med at sælge, behandle eller rådgive om livsforsikringer og pensionsordninger til privatkunder – individuelt eller via arbejdsgiver

Når du arbejder med personforsikring og pensionsprodukter, er det afgørende, at du har en bred viden om eksisterende produkter, gældende regler og de muligheder og begrænsninger, som følger med.

Med dette modul bliver du i stand til at udarbejde behovsanalyser og på den baggrund sammensætte og sælge komplette løsninger til kunder med en ukompliceret risikoprofil – uanset om det er en privat ordning eller via arbejdsgiver.

Næste skridt ... eksamen
Modulet er del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med en mundtlig eksamen. Afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med, skal du kigge efter Firmapensionsordning til medarbejderen (4.00), Sælgereksamen - pension privatkunden (4.02), Mundtlig eksamen i personforsikring, privatkunden (4.05) eller Eksamen - Seniorrådgiver (4.09).

Eksamenen opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Certificering
Dette modul er del af certificeringsforløbet Certificeret kundebetjener – liv og pension. Forløbet afsluttes med Mundtlig eksamen for kundebetjenere – Liv og Pension (10.01), som imødekommer kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Produktmuligheder
 • Kundens forudsætninger
 • Behovsanalyse
 • Regler for afgivelse af tilbud
 • Eksisterende dækninger
 • Privatøkonomi og skat
 • Love og regler.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Anvende love og regler
 • Foretage informationsindsamling med henblik på behovsanalyse
 • Via behovsanalyse udarbejde en løsning til kunden
 • Præsentere en løsning, som tager højde for skattemæssige og civilretlige forhold
 • Håndtere forsikringer i relation til etablering
 • Anvende selskabets produkter
 • Afgøre afgivelse af helbredsoplysninger med udgangspunkt i udregning af risikosummer
 • Redegøre for de skattemæssige forskelle ved etablering af privatordning kontra firmaordning.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Skat og personforsikringer
 • Investering, bankprodukter, omkostningsstrukturer
 • Erhvervsjura for den finansielle sektor – kap. 14.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 12 – 15 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding

Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:21.10-0
Startdato:09-03-2021
Slutdato:22-06-2021
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-21.10-0 Personfors. - Etabl.:09.03.21 10:00 - 22.06.21 11:15
- Startdage - 4.15:09.03.21 10:00 - 11.03.21 17:00
- Læring - modul 4.15:12.03.21 10:00 - 20.06.21 16:00
- Netværksdag - 4.15:21.06.21 10:00 - 22.06.21 11:15
Kurset er fyldt
Holdnr.:21.17-0
Startdato:26-04-2021
Slutdato:13-08-2021
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-21.17-0 Personfors. - Etabl.:26.04.21 10:00 - 13.08.21 11:15
- Startdage - 4.15:26.04.21 10:00 - 28.04.21 17:00
- Læring - modul 4.15:29.04.21 10:00 - 11.08.21 16:00
- Netværksdag - 4.15:12.08.21 10:00 - 13.08.21 11:15
Få ledige pladser
Holdnr.:21.24-0
Startdato:16-06-2021
Slutdato:01-10-2021
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-21.24-0 Personfors. - Etabl.:16.06.21 10:00 - 01.10.21 11:15
- Startdage - 4.15:16.06.21 10:00 - 18.06.21 17:00
- Læring - modul 4.15:19.06.21 10:00 - 29.09.21 16:00
- Netværksdag - 4.15:30.09.21 10:00 - 01.10.21 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:21.41-0
Startdato:11-10-2021
Slutdato:28-01-2022
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-21.41-0 Personfors. - Etabl.:11.10.21 10:00 - 28.01.22 11:15
- Startdage - 4.15:11.10.21 10:00 - 13.10.21 17:00
- Læring - modul 4.15:14.10.21 10:00 - 26.01.22 16:00
- Netværksdag - 4.15:27.01.22 10:00 - 28.01.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:21.46-0
Startdato:15-11-2021
Slutdato:01-03-2022
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-21.46-0 Personfors. - Etabl.:15.11.21 10:00 - 01.03.22 11:15
- Startdage - 4.15:15.11.21 10:00 - 17.11.21 17:00
- Læring - modul 4.15:18.11.21 10:00 - 27.02.22 16:00
- Netværksdag - 4.15:28.02.22 10:00 - 01.03.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.10-0
Startdato:09-03-2022
Slutdato:24-06-2022
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-22.10-0 Personfors. - Etabl.:09.03.22 10:00 - 24.06.22 11:15
- Startdage - 4.15:09.03.22 10:00 - 11.03.22 17:00
- Læring - modul 4.15:12.03.22 10:00 - 22.06.22 16:00
- Netværksdag - 4.15:23.06.22 10:00 - 24.06.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.17-0
Startdato:27-04-2022
Slutdato:12-08-2022
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-22.17-0 Personfors. - Etabl.:27.04.22 10:00 - 12.08.22 11:15
- Startdage - 4.15:27.04.22 10:00 - 29.04.22 17:00
- Læring - modul 4.15:30.04.22 10:00 - 10.08.22 16:00
- Netværksdag - 4.15:11.08.22 10:00 - 12.08.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.24-0
Startdato:14-06-2022
Slutdato:27-09-2022
Pris aktionær:31.140 DKK
Pris øvrige:37.905 DKK
 
4.15-22.24-0 Personfors. - Etabl.:14.06.22 10:00 - 27.09.22 11:15
- Læring - modul 4.15:13.06.22 10:00 - 25.09.22 16:00
- Startdage - 4.15:14.06.22 10:00 - 16.06.22 17:00
- Netværksdag - 4.15:26.09.22 10:00 - 27.09.22 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne medarbejder, der rådgiver om, sælger og sagsbehandler livs- og pensionsforsikring til privatkunder.

For at tage modulet skal du have bestået Grunlæggende personforsikring [3.24] eller Eksamen i personforsikring - Privat [3.05] 

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Seks uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: Tre dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: Én undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: Tre timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...