BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.20] Livsforsikring og pension for ansatte i pengeinstitutter

Til dig, der som ansat i et pengeinstitut, sælger eller rådgiver om livs- og pensionsordninger

Her er modulet, der gør dig i stand til at sammensætte og sælge komplette løsninger til kunderne – uanset om det er i en privat ordning eller via arbejdsgiver.

Du bliver klædt på til at udarbejde behovsanalyser, så du kan tilbyde kunden relevante produkter, der skaber værdi for både kunde og selskab. Og du får redskaber til at udarbejde, præsentere og rådgive om supplerende produkter, når der opstår nye kundebehov, fx ved tab af erhvervsevne eller skilsmisse.

Du opbygger samtidig et solidt overblik over de gældende regler på området og de forskellige produkters betingelser og muligheder.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul er del af et uddannelsesforløb, som kan afsluttes med en mundtlig eksamen.

Afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med, skal du kigge efter:

Eksamen - Firmapensionsordning til medarbejderen (4.00), som kræver, at du yderligere har gennemført Firmapension (4.23) og Formidling af liv og pension - B2C (4.94).

Sælgereksamen - pension privatkunden (4.02), som kræver, at du yderligere har gennemført modulerne Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde (4.28) og Formidling af liv og pension - B2C (4.94).

Eksamen - Seniorrådgiver 4.09, som kræver, at du yderligere har gennemført modulet Seniorrådgivning og planlægning (4.29).

Eksamenerne opfylder kompetencekravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Certificering
Modulet kan være del af certificeringsforløbet Certificeret kundebetjener – Liv og Pension (10.01). Certificeringen opfylder IDD-kravene for arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Behovsanalyse
 • Bestående dækninger
 • Forhold vedrørende forsikringsaftalen i forsikringstiden – forsikringsbegivenhedens indtræden
 • Civilret
 • Skatte- og afgiftsregler
 • Boafgift
 • Sociale ydelser

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Indsamle information med henblik på behovsanalyse, gennemføre behovsanalysen og udarbejde en løsning til kunden.
 • Præsentere en livsforsikrings- og pensionsløsning, som tager højde for sociale ydelser samt skattemæssige og civilretlige forhold.
 • Etablere personforsikringer.
 • Rådgive om afgivelse af helbredsoplysninger og tegning af supplerende produkter.
 • Anvende love og regler, herunder rådgive om løsningens virkemåde og konsekvens for kunden, kundens efterladte eller fraskilte ægtefælle.
 • Anvende både forsikrings- og pengeinstitutprodukter.
 • Gennemføre ændringer af kundens eksisterende ordninger på baggrund af dækninger i denne ordning og kundens nye behov.
 • Redegøre for de skattemæssige og civilretlige regler ved ændring og udbetaling.
 • Rådgive om overførsel af pensionsordninger mellem pensionsudbydere.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til din arbejdsgiver, når forberedelsen starter.

 • Skat og personforsikringer, info om bog
 • Erhvervsjura for den finansielle sektor – kap. 14, info om kompendium
 • Liv og Pension, info om bog
 • Sociale ydelser, info om kompendium

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 6-8 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra branchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Du tilmelder dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:19.34-0
Startdato:19-08-2019
Slutdato:09-12-2019
Pris aktionær:37.545 DKK
Pris øvrige:44.670 DKK
 
4.20-19.34-0 Liv og pension til:19.08.19 10:00 - 09.12.19 13:00
- Startdage 4.20:19.08.19 10:00 - 20.08.19 17:00
- Læring - 4.20:21.08.19 10:00 - 08.12.19 16:00
- Midtvejsdage - 4.20:07.10.19 09:00 - 08.10.19 17:00
- Netværksdage - 4.20:25.11.19 09:00 - 26.11.19 17:00
- Afsl. prøve - 4.20:09.12.19 09:00 - 09.12.19 13:00
Ledige pladser
Holdnr.:20.06-0
Startdato:05-02-2020
Slutdato:02-06-2020
Pris aktionær:38.615 DKK
Pris øvrige:45.960 DKK
 
4.20-20.06-0 Liv og pension til:05.02.20 10:00 - 02.06.20 13:00
- Startdage 4.20:05.02.20 10:00 - 06.02.20 17:00
- Læring - 4.20:07.02.20 10:00 - 01.06.20 16:00
- Midtvejsdage - 4.20:24.03.20 09:00 - 25.03.20 17:00
- Netværksdage - 4.20:18.05.20 09:00 - 19.05.20 17:00
- Afsl. prøve - 4.20:02.06.20 09:00 - 02.06.20 13:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.34-0
Startdato:20-08-2020
Slutdato:07-12-2020
Pris aktionær:38.615 DKK
Pris øvrige:45.960 DKK
 
4.20-20.34-0 Liv og pension til:20.08.20 10:00 - 07.12.20 13:00
- Startdage 4.20:20.08.20 10:00 - 21.08.20 17:00
- Læring - 4.20:22.08.20 10:00 - 06.12.20 16:00
- Midtvejsdage - 4.20:08.10.20 09:00 - 09.10.20 17:00
- Netværksdage - 4.20:23.11.20 09:00 - 24.11.20 17:00
- Afsl. prøve - 4.20:07.12.20 09:00 - 07.12.20 13:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Uddannelsen er målrettet den erfarne medarbejder i pengeinstitutter, der til daglig arbejder med livs- og pensionsløsninger.

For at deltage på uddannelsen skal du have gennemført en finansuddannelse via et pengeinstitut og gennemført uddannelse inden for liv og pension. 

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende, relevant uddannelse – kontakt kundeservice, hvis du har spørgsmål til merit.

Forløbet

20 ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden uddannelsen starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsmarkering: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet. Sammen med underviser og din studiegruppe samler I op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder til de sidste undervisningsdage, skal du løse en forberedelsesopgave. 

Faglig opsamling: 2 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve.

Skriftlig prøve: 4 timers online skriftlig prøve som afvikles fra egen arbejdsplads.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...