BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.22] Personforsikring - ændring og udbetaling

Til dig, der behandler eller rådgiver om ændringer og udbetalinger

Når du skal ændre eller udbetale livs- og pensionforsikringer, kræver det overblik over alle de gældende regler og de forskellige produkters betingelser og muligheder.

Med dette modul bliver du i stand til at rådgive om ændringer og udbetalinger af livs- og pensionsordninger, der allerede er oprettet – uanset om det er en privat ordning eller en ordning via arbejdsgiver.

Du bliver også klædt på til at udarbejde, præsentere og rådgive om supplerende produkter, når der opstår nye kundebehov, fx tab af erhvervsevne eller ved skilsmisse.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul er del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med en mundtlig eksamen afhængig af, hvilke kundetyper du arbejder med Eksamen - Firmapension til medarbejderen (4.00), Sælgereksamen - pension privatkunden (4.02), Mundtlig eksamen i personforsikring, Personeksamen (4.05) eller Eksamen - Seniorrådgiver (4.09). Eksamenen opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Certificering
Modulet er del af certificeringsforløbet Certificeret kundebetjener – Liv og Pension (10.01). Certificeringen opfylder kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Bestående dækninger
 • Pensionsordning - kollektiv og individuel
 • Skatte- og afgiftsregler
 • Civilretlige aspekter
 • Pensionsbeskatning og boafgift
 • Sociale ydelser
 • Pensionsbeskatningsloven §§ 18A og 41.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Rådgive om og gennemføre ændringer og udbetalinger af livs- og pensionsforsikringer
 • Præsentere løsningsforslag ved død, tab af erhvervsevne samt ændrede livsforhold og behov
 • Rådgive omkring afgivelse af helbredsoplysninger og tegning af supplerende produkter
 • Redegøre for de skattemæssige og civilretlige regler ved ændring og udbetaling
 • Forstå og medtænke gældende love og regler
 • Rådgive om videreførelse af arbejdsgiverordning som privat ordning
 • Håndtere policer med henblik på at kunne foretage relevant rådgivning i forbindelse med skade og pensionsudbetaling.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, er de samme som du brugte på Personforsikring - etablering (4.15). Du kan således anvende og medbringe disse - alternativt er du ansvarlig for at anskaffe dig materialet, såfremt du ikke er i besiddelse af det.

Det vedrører følgende bøger og kompendier:

 • Skat og personforsikringer
 • Investering, bankprodukter, omkostningsstrukturer
 • Erhvervsjura for den finansielle sektor – kap. 14.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 6-8 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding

Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:21.10-0
Startdato:10-03-2021
Slutdato:18-06-2021
Pris aktionær:27.585 DKK
Pris øvrige:33.035 DKK
 
4.22-21.10-0 Personfors.-Ændring:10.03.21 10:00 - 18.06.21 11:15
- Startdag - 4.22:10.03.21 10:00 - 11.03.21 16:00
- Læring - 4.22:12.03.21 10:00 - 16.06.21 16:00
- Netværksdag - 4.22:17.06.21 10:00 - 18.06.21 11:15
Tip din leder
Få ledige pladser
Holdnr.:21.19-0
Startdato:10-05-2021
Slutdato:17-08-2021
Pris aktionær:27.585 DKK
Pris øvrige:33.035 DKK
 
4.22-21.19-0 Personfors.-Ændring:10.05.21 10:00 - 17.08.21 11:15
- Startdag - 4.22:10.05.21 10:00 - 11.05.21 16:00
- Læring - 4.22:12.05.21 10:00 - 15.08.21 16:00
- Netværksdag - 4.22:16.08.21 10:00 - 17.08.21 11:15
Tip din leder
Kurset er fyldt
Holdnr.:21.34-0
Startdato:25-08-2021
Slutdato:02-12-2021
Pris aktionær:27.585 DKK
Pris øvrige:33.035 DKK
 
4.22-21.34-0 Personfors.-Ændring:25.08.21 10:00 - 02.12.21 11:15
- Startdag - 4.22:25.08.21 10:00 - 26.08.21 16:00
- Læring - 4.22:27.08.21 10:00 - 30.11.21 16:00
- Netværksdag - 4.22:01.12.21 10:00 - 02.12.21 11:15
Ledige pladser
Holdnr.:21.47-0
Startdato:22-11-2021
Slutdato:02-03-2022
Pris aktionær:27.585 DKK
Pris øvrige:33.035 DKK
 
4.22-21.47-0 Personfors.-Ændring:22.11.21 10:00 - 02.03.22 11:15
- Startdag - 4.22:22.11.21 10:00 - 23.11.21 16:00
- Læring - 4.22:24.11.21 10:00 - 28.02.22 16:00
- Netværksdag - 4.22:01.03.22 10:00 - 02.03.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.06-0
Startdato:07-02-2022
Slutdato:17-05-2022
Pris aktionær:27.585 DKK
Pris øvrige:33.035 DKK
 
4.22-22.06-0 Personfors.-Ændring:07.02.22 10:00 - 17.05.22 11:15
- Startdag - 4.22:07.02.22 10:00 - 08.02.22 16:00
- Læring - 4.22:09.02.22 10:00 - 15.05.22 16:00
- Netværksdag - 4.22:16.05.22 10:00 - 17.05.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.19-0
Startdato:09-05-2022
Slutdato:19-08-2022
Pris aktionær:27.585 DKK
Pris øvrige:33.035 DKK
 
4.22-22.19-0 Personfors.-Ændring:09.05.22 10:00 - 19.08.22 11:15
- Startdag - 4.22:09.05.22 10:00 - 10.05.22 16:00
- Læring - 4.22:11.05.22 10:00 - 17.08.22 16:00
- Netværksdag - 4.22:18.08.22 10:00 - 19.08.22 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet erfarne medarbejdere i sagsbehandler- og salgsfunktioner, der til daglig arbejder med ændringer og udbetalinger af livs- og pensionsforsikringer til ovennævnte gruppe kunder.

For at tage modulet skal du have bestået Personforsikring - etablering [4.15]

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Seks uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: Tre dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her. 

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave. 

Faglig opsamling: Én undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: Tre timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser

Gå til indkøbskurven...