BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.23] Firmapension

Til dig, der sælger og rådgiver om firmapension til virksomhedskunder og deres medarbejdere

Når du arbejder med firmapension, er det afgørende, at du har en solid viden om pensionsmarkedets typiske produkter, sammenhænge og muligheder.

Med dette modul bliver du i stand til at yde professionel rådgivning til virksomhedskunden og dennes medarbejdere om bl.a. generelle pensionsforhold, pensionsordninger og pensionspolitik.

Du bliver også klædt på til at udarbejde og præsentere konkrete firmapensionsløsninger til virksomheden og dens medarbejdere på en overskuelig og kundevenlig måde.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul er en del af et uddannelsesforløb og kan afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Certificering
Modulet er del af certificeringsforløbet Certificeret kundebetjener – Liv og Pension (10.01). Certificeringen opfylder kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Pensionsprodukter
 • Virksomhedens bestående firmapensionsaftale
 • Virksomhedens pensionspolitik
 • Etablering af firmapensionsaftaler
 • Leverandørskift
 • Arbejdsmarkedspensioner
 • Samarbejdsaftale, lovgrundlag og omkostninger ved mæglerbetjening.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Rådgive om og sælge pensionsprodukter til virksomhedskunder
 • Begrunde valg af produkter i forhold til den enkelte kundes behov
 • Anvende tilgængelig information og materiale til at fastlægge virksomhedens pensionsbehov ud fra virksomhedens pensionspolitik
 • Redegøre for virkemåden på virksomhedens bestående pensionsordning
 • Udarbejde og argumentere for et pensionsforslag på en pensionsordning til typiske virksomheder på baggrund af pensionspolitikken
 • Præsentere din løsning i en kundevenlig og overskuelig form
 • Redegøre for de generelle faglige aspekter, der knytter sig specielt til frivillige og/eller obligatoriske ordninger
 • Inddrage særlige problemstillinger i løsningen.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Grundlæggende firmapension.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 4 - 6 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding

Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.18-0
Startdato:04-05-2021
Slutdato:13-08-2021
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-21.18-0 Firmapension:04.05.21 10:00 - 13.08.21 11:15
- Startdage - 4.23:04.05.21 10:00 - 05.05.21 17:00
- Læring - 4.23:06.05.21 10:00 - 11.08.21 16:00
- Netværksdag - 4.23:12.08.21 10:00 - 13.08.21 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:21.34-0
Startdato:26-08-2021
Slutdato:30-11-2021
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-21.34-0 Firmapension:26.08.21 10:00 - 30.11.21 11:15
- Startdage - 4.23:26.08.21 10:00 - 27.08.21 17:00
- Læring - 4.23:28.08.21 10:00 - 28.11.21 16:00
- Netværksdag - 4.23:29.11.21 10:00 - 30.11.21 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:21.44-0
Startdato:04-11-2021
Slutdato:10-02-2022
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-21.44-0 Firmapension:04.11.21 10:00 - 10.02.22 11:15
- Startdage - 4.23:04.11.21 10:00 - 05.11.21 17:00
- Læring - 4.23:06.11.21 10:00 - 08.02.22 16:00
- Netværksdag - 4.23:09.02.22 10:00 - 10.02.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.06-0
Startdato:10-02-2022
Slutdato:20-05-2022
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-22.06-0 Firmapension:10.02.22 10:00 - 20.05.22 11:15
- Startdage - 4.23:10.02.22 10:00 - 11.02.22 17:00
- Læring - 4.23:12.02.22 10:00 - 18.05.22 16:00
- Netværksdag - 4.23:19.05.22 10:00 - 20.05.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.18-0
Startdato:02-05-2022
Slutdato:12-08-2022
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-22.18-0 Firmapension:02.05.22 10:00 - 12.08.22 11:15
- Startdage - 4.23:02.05.22 10:00 - 03.05.22 17:00
- Læring - 4.23:04.05.22 10:00 - 10.08.22 16:00
- Netværksdag - 4.23:11.08.22 10:00 - 12.08.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.34-0
Startdato:22-08-2022
Slutdato:02-12-2022
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-22.34-0 Firmapension:22.08.22 10:00 - 02.12.22 11:15
- Startdage - 4.23:22.08.22 10:00 - 23.08.22 17:00
- Læring - 4.23:24.08.22 10:00 - 30.11.22 16:00
- Netværksdag - 4.23:01.12.22 10:00 - 02.12.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.43-0
Startdato:24-10-2022
Slutdato:31-01-2023
Pris aktionær:27.910 DKK
Pris øvrige:33.360 DKK
 
4.23-22.43-0 Firmapension:24.10.22 10:00 - 31.01.23 11:15
- Startdage - 4.23:24.10.22 10:00 - 25.10.22 17:00
- Læring - 4.23:26.10.22 10:00 - 29.01.23 16:00
- Netværksdag - 4.23:30.01.23 10:00 - 31.01.23 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne medarbejder inden for rådgivning og salg af firmapension til virksomhedskunder og medarbejdere i en firmapensionsordning.

For at tage modulet skal du have bestået Personforsikring - ændring og udbetaling [4.22].  

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb 

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: Seks uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: To dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her. 

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave. 

Faglig opsamling: Én undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: Tre timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...