BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.28] Pensionsløsninger og skat - den formuende kunde

Til dig, der rådgiver om og sælger pensionsløsninger til formuende privatkunder, selvstændige og virksomhedsejere med en kompliceret risikoprofil

Når du arbejder med pensionsløsninger til VIP-kunder, er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, skattemæssige forhold, forskellige virksomhedstyper og de forhold, som har betydning for den enkelte virksomhedsejers pensionsforhold.

Dette modul sætter dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, der har en kompleks risikoprofil; det kan være en formuende kunde, en selvstændig kunde eller en kunde, der er underlagt særlige ansættelsesvilkår. Fælles for kunderne er ønsket om at optimere økonomien både i op- og nedsparingsfasen.

Næste skridt ... eksamen
Modulet kan afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Personskat – fokus på relevans for den formuende kunde
 • Særlige ansættelsesforhold
 • Virksomhedsformer
 • Virksomhedsskattesystemer
 • Holdingkonstruktion/hovedaktionærer
 • Alternative opsparingsformer
 • Pensionsløsninger til formuende og selvstændige kunder
 • Fraflytningsbeskatning.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Redegøre for kundens skatteforhold og forklare de begreber i personskattesystemet, der har relevans for den formuende kunde
 • Redegøre for de hyppigst forekommende virksomhedsformers skatteregler med fokus på indehaverens hæftelse og beskatning
 • Anvende fradragsreglerne for selvstændige aktivt i formueoptimeringen
 • Foreslå en skatteoptimeret pensions- og forsikringsløsning til kunder, der er underlagt særlige ansættelsesvilkår
 • Afdække de typiske alternativer til pensionsordninger og redegøre for de tilhørende skattemæssige forhold
 • Beskrive de skattemæssige problemstillinger før og efter fraflytning til udlandet samt beregne evt. konsekvenser
 • Foreslå den formuende kunde en optimeret pensionsløsning, der tager højde for konkrete formue- og skatteforhold.

Litteratur og materialer
Vi anbefaler, at du anskaffer dig bogen "Skat og personforsikringer", hvis du ikke allerede har den fra dine tidligere uddannelser.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 8 - 10 timer til forberedelse mellem kickoff-mødet og de første undervisningsdage. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.14-0
Startdato:30-03-2020
Slutdato:21-08-2020
Pris aktionær:28.575 DKK
Pris øvrige:34.230 DKK
 
4.28-20.14-0 Pensionsløsninger og:30.03.20 10:00 - 21.08.20 11:15
- Kickoff:30.03.20 10:00 - 30.03.20 12:00
- Læring - 4.28:01.04.20 10:00 - 19.08.20 16:00
- Startdage - 4.28:05.05.20 10:00 - 06.05.20 16:00
- Netværksdag - 4.28:20.08.20 10:00 - 21.08.20 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.39-0
Startdato:21-09-2020
Slutdato:02-02-2021
Pris aktionær:28.575 DKK
Pris øvrige:34.230 DKK
 
4.28-20.39-0 Pensionsløsninger og:21.09.20 10:00 - 02.02.21 11:15
- Kickoff:21.09.20 10:00 - 21.09.20 12:00
- Læring - 4.28:22.09.20 10:00 - 31.01.21 16:00
- Startdage - 4.28:22.10.20 10:00 - 23.10.20 16:00
- Netværksdag - 4.28:01.02.21 10:00 - 02.02.21 11:15
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, der formidler livs-  og pensionsprodukter til kunder med en kompleks risikoprofil.

For at tage modulet skal du have bestået Den optimerede pensionsløsning (4.27)

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende relevant uddannelse – kontakt kundeservice, hvis du vil vide mere om merit.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Kickoff-møde: Virtuelt møde for hele holdet á 2 timers varighed. Her igangsættes uddannelsen af din underviser

Forberedelse: 4 uger med læsestof og en forberedelsesopgave. 

Startdage: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...