BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.29] Seniorrådgivning og planlægning

Til dig, der rådgiver om og sammensætter optimale løsninger til kunden, som er tæt på at skulle gå på pension

Denne uddannelse gør dig i stand til at yde professionel rådgivning til kunden, som har fokus på sine muligheder for nedsparing.

I den situation er det afgørende, at du kan se hele vejen rundt om kundens finansielle situation og muligheder. Det kræver en solid viden om bl.a. pensionsmarkedets typiske produkter, de skattemæssige muligheder, kundens øvrige aktiver og passiver og ikke mindst sammenhængen med sociale ydelser.

Forsikringsakademiet introducerer ikke et særskilt regneværktøj – vi forventer, at du kan navigere i dit eget værktøj.

Under uddannelsen bliver du også klædt på til at udarbejde og præsentere konkrete pensionsløsninger.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i Lov om forsikringsformidling, jobområde 4 og 5.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med følgende:

 • Produktsammensætning (afdækning af kundens behov)
 • Person- og pensionsbeskatning
 • Udbetalingsrækkefølge og ændring af udbetalingsperiode
 • Samspil med efterløn, folkepension og andre bestående dækninger
 • Arveplanlægning og begunstigelse
 • Kundens renterisici.

Dine kompetencer efter modulet
Du er i stand til at:

 • Indhente relevante oplysninger om seniorkundens samlede økonomi (pensionsordninger, frie midler inkl. aktier, obligationer og ejendomme) og inddrage de enkelte dele på en hensigtsmæssig måde i din rådgivning af kunden.
 • Indleve dig i kundens situation med rette spørgeteknik og gennemføre en rådgivning og et salg, hvor du tager udgangspunkt i kundens individuelle behov og ønsker.
 • Opstille en pensionsløsning, som - med udgangspunkt i seniorkundens individuelle behov og ønsker - optimerer kundens økonomi i nedsparingsfasen.
 • Sikre at samspillet mellem pensionsordningernes udbetalinger, kundens skatteforhold og sociale ydelser er udnyttet optimalt ud fra kundens økonomi.
 • Foreslå et pensionsudbetalingsforløb, der tager højde for seniorkundens ønsker og behov for arveplanlægning.
 • Foreslå kunden de pensionsprodukter, der lever op til kundens behov med hensyntagen til risikobetragtninger, skatte- og afkastoptimering.
 • Planlægge seniorøkonomien, når kunden fortsat ønsker at være tilknyttet arbejdsmarkedet.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 6 - 8 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 6 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra pensionsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding

Du tilmelder dig via den uddannelsesansvarlige i dit selskab.

Har du spørgsmål til uddannelsen, så sidder vi klar i Kundeservice på mailen kundeservice@foak.dk og telefon 4516 5000

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:21.05-1
Startdato:01-02-2021
Slutdato:08-04-2021
Pris aktionær:21.575 DKK
Pris øvrige:25.965 DKK
 
4.29-21.05-1 Seniorrådgivning:01.02.21 09:00 - 08.04.21 16:00
- Kick off:01.02.21 09:00 - 01.02.21 17:00
- Læring - modul 4.29:02.02.21 10:00 - 08.04.21 16:00
- Netvæksdage - 4.29:06.04.21 10:00 - 08.04.21 16:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:21.37-1
Startdato:13-09-2021
Slutdato:18-11-2021
Pris aktionær:21.575 DKK
Pris øvrige:25.965 DKK
 
4.29-21.37-1 Seniorrådgivning:13.09.21 09:00 - 18.11.21 16:00
- Kick off:13.09.21 09:00 - 13.09.21 17:00
- Læring - modul 4.29:14.09.21 10:00 - 17.11.21 16:00
- Netvæksdage - 4.29:15.11.21 10:00 - 17.11.21 16:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er målrettet den erfarne rådgiver, der har kunder, som ønsker rådgivning om nedsparing.

For at tage modulet skal du have bestået Den optimerede pensionsløsning (4.27).  

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? 

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

 

Forløbet

8 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof og en forberedelsesopgave. 

Startdage: 1 dags undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. 

Faglig opsamling:  3 dage på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og træning med kundecases.

Mundtlig prøve: Mundlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet Eksamen – Seniorrådgiver (4.09). 

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...