BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.30] Landbrugets forsikringsbehov og dækning

Til dig, der arbejder med salg, rådgivning og/eller skadebehandling inden for landbrugsforsikringer

Når du arbejder med landbrugsforsikringer, er det vigtigt, at du forstår landbrugskundernes særlige risici og forsikringsbehov.

Dette modul giver dig værktøjerne til at gennemføre risikoanalyser af landbrugsbedrifter og etablere de relevante forsikringsdækninger.

Du bliver samtidig i stand til at vurdere dækningsomfanget i skadesituationer.

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Landbrugets forhold, former og økonomi
 • Risikohåndtering
 • Relevant lovgivning
 • Landbrugets forsikringer for ting og ansvar
 • Dækningsomfang og opgørelse.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Foretage en risikoanalyse af en given landbrugs­bedrift
 • Foretage en forsikringsteknisk bearbejdning af risikoanalysen
 • Etablere forsikringsdækning på baggrund af analysen
 • Redegøre for mulige policeformer - enkeltstå­ende, kombinationer og specialforsikringer
 • Til en vis grad fastlægge skadesomfang inden for de berørte områder samt opgøre erstatningen.

Litteratur og materialer
Du skal medbringe:

 • Policer og vilkår/forsikringsbetingelser for landbrug og entrepriseforsikringer
 • Forsikringsakademiets Lovkompendium.

Derudover skal du downloade disse pjecer og vejledninger:

 • Principper for opgørelse af skader på bygninger-landbrug
 • Bekendtgørelse 963 om brug af åben ild og lys
 • Traktorfører 05
 • Det er gravalvorligt
 • Driftstabsforsikring for Landbrug 321.

Roller og forventninger
Vi har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.40-0
Startdato:27-09-2020
Slutdato:03-10-2020
Pris aktionær:28.115 DKK
Pris øvrige:33.680 DKK
 
4.30-20.40-0 Landbrugets forsik.:27.09.20 19:00 - 03.10.20 11:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet er målrettet dig, der arbejder med skadeforsikring til landbrugskunder.

For at deltage skal du have bestået ét af disse moduler:
Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling (3.34)
Skadeforsikring - Skadebehandling (3.36)
Skadeforsikring - privatkunden, salg og kundebetjening (3.58)

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Dette modul består af 13 uger, hvor du på egen hånd læser pensum og løser 2 caseopgaver. Opgaverne sikrer, at du får arbejdet med nogle af modulets hovedemner.

Modulet afsluttes med en undervisningsuge, hvor vi løser opgaver og samler op.

Undervisningsugen starter søndag aften og er med overnatning. Lørdag formiddag gennemføres den afsluttende prøve. 

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...