ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.34] Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling

Til dig, der arbejder med administration, rådgivning og salg af skadeforsikringer til virksomheder med en ukompliceret risikoprofil og ønsker dybere viden om erhvervskundens risici og forsikringsbehov

Når du arbejder med skadeforsikringer til erhvervskunder, er det vigtigt, at du har de nødvendige faglige kompetencer, så du kan give kunderne en professionel rådgivning med udgangspunkt i kundens behov.

På modulet arbejder vi med relevante produkter og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre salg og administration af standard-skadeforsikringer til virksomheder.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 3.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Indlevelse i virksomheden/kunden
 • Risk Management
 • Lønsomhed i kundeforholdet
 • Indtegning af tings- og ansvarsrisici
 • Eksisterende kunder - herunder ændring og ansvar
 • Forskellige virksomhedstyper, fx typiske produktions-, engros-, og værkstedsvirksomheder
 • Forskellige standardprodukter, fx driftstabs-, erhvervs- og produktansvars-, transport- samt forhandler/værkstedsforsikring
 • Udarbejdelse af forsikringsløsninger til typiske erhvervsvirksomheder
 • Relevante love og regler: EAL, DL 3-19-2, FL, PRAL, ASL, FAL og CMR-loven.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Fastlægge den typiske erhvervskundes forsikringsbehov via informationsindsamling
 • Udarbejde en teknisk og fagligt korrekt løsning i forhold til kundens behov og selskabets acceptpolitik
 • Håndtere kontakt og forsikringstekniske problemstillinger for kunden ved tegning, ændring og ophør
 • Anvende relevante love og regler inden for hovedområderne i relation til erhvervskundens forsikringer
 • Vurdere, om en typisk forekommende skade er dækningsberettiget og redegøre for reglerne for erstatningsopgørelse samt identificere grundlæggende juridiske forhold, der har betydning i skadesituationen
 • Foretage en risikovurdering af en typisk erhvervskunde og dennes forsikringsobjekter
 • Vurdere en potentiel kundes lønsomhed såvel som en eksisterende kundes historiske lønsomhed - og på baggrund heraf tage stilling til eventuelle saneringstiltag.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Forsikring af løsøre
 • Driftstabsforsikring
 • Produktansvaret i praksis.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:21.19-0
Startdato:10-05-2021
Slutdato:18-08-2021
Pris aktionær:30.885 DKK
Pris øvrige:36.895 DKK
 
4.34-21.19-0 Erhv. typ. behov:10.05.21 10:00 - 18.08.21 11:15
- Startdage - 4.34:10.05.21 10:00 - 12.05.21 16:00
- Læring - 4.34:13.05.21 10:00 - 16.08.21 16:00
- Netværksdag - 4.34:17.08.21 10:00 - 18.08.21 11:15
Tip din leder
Kurset er fyldt
Holdnr.:21.36-0
Startdato:06-09-2021
Slutdato:16-12-2021
Pris aktionær:30.885 DKK
Pris øvrige:36.895 DKK
 
4.34-21.36-0 Erhv. typ. behov:06.09.21 10:00 - 16.12.21 11:15
- Startdage - 4.34:06.09.21 10:00 - 08.09.21 16:00
- Læring - 4.34:09.09.21 10:00 - 14.12.21 16:00
- Netværksdag - 4.34:15.12.21 10:00 - 16.12.21 11:15
Kurset er fyldt
Holdnr.:21.49-0
Startdato:06-12-2021
Slutdato:15-03-2022
Pris aktionær:30.885 DKK
Pris øvrige:36.895 DKK
 
4.34-21.49-0 Erhv. typ. behov:06.12.21 10:00 - 15.03.22 11:15
- Startdage - 4.34:06.12.21 10:00 - 08.12.21 16:00
- Læring - 4.34:09.12.21 10:00 - 13.03.22 16:00
- Netværksdag - 4.34:14.03.22 10:00 - 15.03.22 11:15
Ledige pladser
Holdnr.:22.02-0
Startdato:10-01-2022
Slutdato:22-04-2022
Pris aktionær:30.885 DKK
Pris øvrige:36.895 DKK
 
4.34-22.02-0 Erhv. typ. behov:10.01.22 10:00 - 22.04.22 11:15
- Startdage - 4.34:10.01.22 10:00 - 12.01.22 16:00
- Læring - 4.34:13.01.22 10:00 - 20.04.22 16:00
- Netværksdag - 4.34:21.04.22 10:00 - 22.04.22 11:15
Tip din leder
Få ledige pladser
Holdnr.:22.19-0
Startdato:09-05-2022
Slutdato:16-08-2022
Pris aktionær:30.885 DKK
Pris øvrige:36.895 DKK
 
4.34-22.19-0 Erhv. typ. behov:09.05.22 10:00 - 16.08.22 11:15
- Startdage - 4.34:09.05.22 10:00 - 11.05.22 16:00
- Læring - 4.34:12.05.22 10:00 - 14.08.22 16:00
- Netværksdag - 4.34:15.08.22 10:00 - 16.08.22 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet er til dig, der beskæftiger sig med rådgivning, administration og salg af forsikringer til virksomheder med typisk risikoprofil.

For at tage modulet skal du have bestået Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling [3.34], Skadeforsikring - Skadebehandling [3.36] eller Eksamen - Erhvervsforsikring [3.07] samt Risk Management og lønsomhed - erhvervskunden [4.16].

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

I alt 14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 8 uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af modulet med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe, ligesom du gør inden midtvejsmarkeringen. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning, materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser

Gå til indkøbskurven...