ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.43] Erhvervskundens særlige behov

Til dig, der arbejder med administration, rådgivning og salg af skadeforsikringer til større virksomheder med en kompliceret risikoprofil og ønsker dybere viden om erhvervskundens risici og forsikringsbehov

Når du arbejder med skadeforsikringer til erhvervskunder, er det vigtigt, at du har de nødvendige faglige kompetencer, så du kan give kunderne en professionel rådgivning med udgangspunkt i kundens behov.

På modulet arbejder vi med relevante produkter og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre salg og administration af skadeforsikringer til virksomheder med en kompliceret risikoprofil.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan afsluttes med en mundtlig eksamen, der opfylder kompetencekravene i IDD-bekendtgørelsen, arbejdsområde 3.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Risk Management
 • Risikoanalyse (identifikation, vurdering og håndtering)
 • Professionelt ansvar
 • Rådgivningsansvar
 • Bestyrelsesansvar
 • Entreprenørens forsikringer
 • Kombineret entrepriseforsikring
 • Byggeskade
 • AB 92
 • Montage
 • Varmt arbejde
 • Transportørens forsikringer
 • CMR-loven ctr. Færdselslov
 • Fragtføreransvarsforsikring
 • Motoransvarsforsikring
 • Transportforsikring
 • Produktionsvirksomhedens ansvarsforsikringer
 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring
 • Recall og punitive damage
 • Montageforsikring, NLM94
 • Autoforhandlerens/værkstedets forsikringer
 • Forhandler-/værkstedsforsikring
 • Miljøansvar, Miljøansvarsloven og miljøansvarsforsikring.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Foretage en risikoanalyse på baggrund af givne oplysninger
 • Fastlægge erhvervskundens særlige forsikringsbehov og på baggrund af givne oplysninger være i stand til at udarbejde dækkende løsninger samt vurdere muligheden for en eventuel straksafdækning
 • Anvende relevante love og regler inden for hovedområderne i relation til erhvervskundens særlige forsikringer
 • Med baggrund i de udarbejdede løsninger og ved anvendelse af relevante love og regler vurdere, om typisk forekommende skader er dækningsberettigede.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter

 • Entrepriseforsikring, Sølling og Andersen.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:21.22-0
Startdato:31-05-2021
Slutdato:10-09-2021
Pris aktionær:30.700 DKK
Pris øvrige:36.710 DKK
 
4.43-21.22-0 Erh. kundens særlige:31.05.21 10:00 - 10.09.21 11:15
- Startdage - 4.43:31.05.21 10:00 - 02.06.21 16:00
- Læring - 4.43:03.06.21 10:00 - 08.09.21 16:00
- Netværksdag - 4.43:09.09.21 10:00 - 10.09.21 11:15
Ledige pladser
Holdnr.:21.44-0
Startdato:01-11-2021
Slutdato:10-02-2022
Pris aktionær:30.700 DKK
Pris øvrige:36.710 DKK
 
4.43-21.44-0 Erh. kundens særlige:01.11.21 10:00 - 10.02.22 11:15
- Startdage - 4.43:01.11.21 10:00 - 03.11.21 16:00
- Læring - 4.43:04.11.21 10:00 - 08.02.22 16:00
- Netværksdag - 4.43:09.02.22 10:00 - 10.02.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.08-0
Startdato:23-02-2022
Slutdato:31-05-2022
Pris aktionær:30.700 DKK
Pris øvrige:36.710 DKK
 
4.43-22.08-0 Erh. kundens særlige:23.02.22 10:00 - 31.05.22 11:15
- Startdage - 4.43:23.02.22 10:00 - 25.02.22 16:00
- Læring - 4.43:26.02.22 10:00 - 29.05.22 16:00
- Netværksdag - 4.43:30.05.22 10:00 - 31.05.22 11:15
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:22.24-0
Startdato:13-06-2022
Slutdato:20-09-2022
Pris aktionær:30.700 DKK
Pris øvrige:36.710 DKK
 
4.43-22.24-0 Erh. kundens særlige:13.06.22 10:00 - 20.09.22 11:15
- Startdage - 4.43:13.06.22 10:00 - 15.06.22 16:00
- Læring - 4.43:16.06.22 10:00 - 18.09.22 16:00
- Netværksdag - 4.43:19.09.22 10:00 - 20.09.22 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med rådgivning, administration og salg af forsikringer til virksomheder med en kompliceret risikoprofil.

For at tage uddannelsen skal du have bestået Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling (4.34).

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof og forberedelsesopgaver.

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsmarkeringen. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisninger, materialer, overnatning og forplejning.

Se pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...