ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.45] Property Underwriting - Erhverv

Til dig, der ønsker at blive certificeret Underwriter indenfor propertyforsikring

Her er modulet, hvor vi arbejder med relevante produkter og systematisk problem­løsning i alle underwritingprocessens faser.

Vi tager udgangspunkt i de opgaver, der er forbundet med underwriting, og som du allerede har nogen erfaring med. Fx at identificere og kvantificere eksponeringer, fastlægge sum og risiko samt vurdere og afdække reassurance.

Du bliver i stand til selvstændigt at udarbejde og formidle komplette løsninger til kunden på en veldisponeret og forståelig måde.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan afsluttes med en mundtlig eksamen, som giver dig titlen Certificeret Underwriter - Property.

Eksamen opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 3.

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med underwriting inden for propertyforsikringer.

For at tage modulet skal du have bestået [4.34] Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling.

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

 

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof og forberedelsesopgaver.

Startdage: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. Dagene er fælles for  Ansvar Underwriting - Erhverv (4.46) og Certificeret Underwriter - Property.

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med. 

Midtvejsdage: 2 dage hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af modulet med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsdagene arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve og mundtlig eksamen: Efter opsamlingsdagen er der en 7 timers skriftlig prøve, som afvikles på Forsikringsakademiet. Prøven er en del af grundlaget for den mundtlige eksamination. Omkring 14 dage efter den skriftlige prøve følger en mundtlig certificeringseksamen, der tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under ledige pladser

Gå til kurven...