BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.46] Ansvar Underwriting - Erhverv

Til dig, der ønsker at blive certificeret Underwriter indenfor ansvar - erhverv

Her er modulet, hvor du arbejder med relevante produkter og systematisk problem­løsning i alle underwritingprocessens faser.

Vi tager udgangspunkt i de opgaver, der er forbundet med underwriting, og som du allerede har nogen erfaring med. Fx at identificere og kvantificere eksponeringer, fastlægge sum og risiko samt vurdere og afdække reassurance.

Du bliver i stand til selvstændigt at udarbejde og formidle komplette løsninger til kunden på en veldisponeret og forståelig måde.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan afsluttes med en mundtlig eksamen, der giver dig titlen Certificeret Underwriter - Ansvar.

Eksamen opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 3.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Erhvervs- og produktansvarsforsikring og andre ansvarsforsikringer
 • Eksponeringer
 • Risk management
 • Dækningsomfang
 • Sum og selvrisiko
 • Reassurance
 • Præmie
 • Porteføljen
 • Lønsomhed.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Identificere og kvantificere eksponeringer
 • Identificere og facilitere risikoforbedrende tiltag
 • Fastlægge policens dækningsomfang
 • Vurdere risikoen i forhold til policens sum og selvrisiko
 • Vurdere risikoen i forhold til reassurance
 • Beregne risikoens præmie
 • Følge op på kundens og porteføljens lønsomhed.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter:

 • Risk Management og lønsomhed
 • Vejen til lønsomhed i skadesforsikring
 • Underwriting Kompendium.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele modulet.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Uddannelse i skønne omgivelser

Uddannelse i skønne omgivelser

Uddannelsen bliver afholdt på Rungstedgaard, der ligger lige ud til havet i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.06-0
Startdato:05-02-2020
Slutdato:25-05-2020
Pris aktionær:39.045 DKK
Pris øvrige:46.620 DKK
 
4.46-20.06-0 Ansvar Underw. - E:05.02.20 09:00 - 25.05.20 15:00
- Startdage - 4.46:05.02.20 09:00 - 06.02.20 16:00
- Læring - 4.46:07.02.20 10:00 - 24.05.20 16:00
- Midtvejsdage - 4.46:23.03.20 10:00 - 24.03.20 16:00
- Netværksdage - 4.46:14.05.20 10:00 - 15.05.20 15:00
- Certificering - 4.46:25.05.20 08:00 - 25.05.20 16:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder med underwriting indenfor ansvarsforsikringer til virksomheder.

For at tage uddannelsen skal du have bestået:
Skadeforsikring - Skadebehandling (3.36), Risk Management og lønsomhed - Erhvervskunden (4.16)  og Ansvarsforsikringer - Erhvervskunden, skadebehandling (4.47)
Eller du skal have bestået
Skadeforsikring - erhvervskunden, salg og policebehandling (3.34), Risk Management og lønsomhed (4.16), Erhvervskundens typiske behov - salg og policebehandling (4.34) og Erhvervskundens typiske behov [4.43]

Du har dog mulighed for merit, hvis du har bestået tilsvarende relevant uddannelse – kontakt os i Kundeservice, hvis du vil vide mere om merit.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden uddannelsen starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof, forberedelsesopgaver.

Startdage: To dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. Dagene er fælles for Property Underwriting - Erhverv (4.45) og Certificeret Underwriter - Ansvar.

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Midtvejsdage: 2 dage hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af modulet med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsdagene arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsdagene. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve og mundtlig eksamen: Efter opsamlingsdagen er der en 7 timers skriftlig prøve, som afvikles på Forsikringsakademiet. Prøven er en del af grundlaget for den mundtlige eksamination. Omkring 14 dage efter den skriftlige prøve følger en mundtlig certificeringseksamen, der tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...