ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.47] Ansvarsforsikringer - Erhvervskunden, skadebehandling

Til dig, der arbejder med behandling af ansvarsskader for erhvervskunden med ukompliceret risikoprofil

Når du arbejder med ansvarsskader forvoldt af erhvervskunder, er det vigtigt, at du har de nødvendige faglige kompetencer, så du er i stand til på en veldisponeret og forståelig måde selvstændigt at udarbejde og formidle komplette løsninger.

På modulet arbejder vi med erstatningsretten, relevante ansvarsforsikringer og systematisk problem­løsning i alle skadebehandlingens faser.

Certificering
Dette modul er del af certificeringsforløbet: Certificeret skadebehandler – Erhvervsansvar (10.10).

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Erhvervs-, produkt- og entrepriseansvar
 • Dækningsområder
 • Undtagelsesbestemmelser, klausuleringer, serieskader, virksomhedens art, behandling og bearbejdning samt ingrediens og komponent
 • Erstatningsret og Erstatningsansvarsloven - herunder opgørelse af personskade, regres, arbejdstagers erstatningsansvar, lempelsesregler mv.
 • Forsikringsaftaleloven - herunder urigtige risikooplysninger, sikredes fremkaldelse af forsikringsbegivenheden, sikredes pligter, forældelse, fareforøgelse, sikkerhedsforholdsregler mv.
 • Danske Lov 3-19-2, 5-8-1, 6-10-2, 5-8-14
 • Produktansvarsloven
 • Kildesøgning: Domspraksis på området.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Afgøre, om en anmeldt skade er dækningsberettiget af forsikringen
 • Foretage erstatningsopgørelse (krav)
 • Afgøre, om et regreskrav kan gennemføres
 • Inddrage de for afgørelsen relevante juridiske regler
 • Finde og inddrage relevante kilder – herunder domspraksis
 • Formidle løsningen på en for kundeforholdet gunstig måde
 • Vurdere, om der skal ske reguleringer i eller ophør af kundeforholdet som følge af kundens historiske og/eller forventede lønsomhed.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Lærebog i erstatningsret
 • Produktansvaret i praksis.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele modulet.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.35-0
Startdato:30-08-2021
Slutdato:07-12-2021
Pris aktionær:31.080 DKK
Pris øvrige:37.090 DKK
 
4.47-21.35-0 Ansvarsforsikring:30.08.21 10:00 - 07.12.21 11:15
- Startdage - 4.47:30.08.21 10:00 - 01.09.21 16:00
- Læring - 4.47:02.09.21 10:00 - 05.12.21 16:00
- Netværksdag - 4.47:06.12.21 10:00 - 07.12.21 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Uddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med behandling af skader på erhvervskundens ansvarsforsikringer.

For at tage modulet skal du have bestået Skadeforsikring - Skadebehandling [3.36]. 

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser? 

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof og forberedelsesopgaver.

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. Dagene er fælles for Ansvarsforsikringer Erhvervskunden – skadebehandling og Ansvarsforsikringer - Privatkunden, skadebehandling (4.56).

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsmarkeringen. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlig prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser

Gå til indkøbskurven...