ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.51] Bygningsforsikring - Skadebehandling

Til dig, der arbejder med bygningsforsikring inden for både taksering og skadebehandling

På dette modul får du opbygget de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere bygningsskader i alle processens faser effektiv og kompetent.

På modulet arbejder vi med relevante bygningsprodukter, guidelines og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling i forhold til både erhvervs- og privatkunder.

Modul er del af uddannelsesforløbet Skadekonsulenteksamen, Bygning (4.07B).

Indhold og emner
Bygningsforsikringen: Forsikringsformer og forholdet til ejerskifte-, entreprise- og byggeskadeforsikringen • Fritidshusforsikringen

Aftaler: Regresaftalen • Dobbeltforsikringsaftalen • F&Ps levetidstabeller • F&Ps fordelingsvejledning og panthavers retsstilling

Jura: EAL regres • FAL (diverse §§ med tilhørende problemstillinger) • FIL §§ 59-60

Lønsomhed: risikobegrænsende foranstaltninger

Kildesøgning: Doms- og ankenævnspraksis

Dine kompetencer efter module

✓ Afgøre, om en skade er dækningsberettiget på forsikringen

✓ Opgøre og behandle en dækningsberettiget skade efter de regler, der er gældende

✓ Vurdere muligheden for at rejse et regreskrav og i givet fald håndtere gennemførelse af kravet

✓ Inddrage relevant regulering – det være sig aftaler, love eller bekendtgørelser

✓ Vurdere, om der skal ske reguleringer i eller ophør af kundeforholdet som følge af kundens historiske og/eller forventede lønsomhed

✓På baggrund af indsigt i kundens situation identificere, om kundens har behov for yderligere produkter.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

  • Bygningsforsikring – skadebehandling
  • Husejerforsikring og Ejerskifteforsikring.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Kurset er fyldt
Holdnr.:21.35-0
Startdato:30-08-2021
Slutdato:07-12-2021
Pris aktionær:32.180 DKK
Pris øvrige:38.190 DKK
 
4.51-21.35-0 Bygningsforsikring:30.08.21 10:00 - 07.12.21 11:15
- Startdag - 4.51:30.08.21 10:00 - 01.09.21 15:00
- Læring - 4.51:02.09.21 10:00 - 05.12.21 16:00
- Netværksdag - 4.51:06.12.21 10:00 - 07.12.21 11:15

Relevant for dig?

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder med opgørelse og/- eller skadebehandling af bygningsskader.

For at deltage på uddannelsen skal du have bestået Skadeforsikring - Skadebehandling (3.36)

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte modulet med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsmarkeringen. Til denne periode er der også læsestof  og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlig prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...