ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.52] Løsøreforsikring - skadebehandling

Til dig, der arbejder med erhvervs-løsøreforsikring indenfor både taksering og skadebehandling

Når du arbejder med skadebehandling og taksering af løsøreskader, er det vigtigt, at du får opbygget de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere løsøreskader i alle processens faser på en måde, hvor kunden oplever en effektiv og kompetent behandling af skaden.

På modulet arbejder vi med relevante løsøreprodukter, guidelines og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling i forhold til erhvervskunder.

Certificering
Dette modul er del af certificeringsforløbet Certificeret skadebehandler – Løsøre (10.05) samt Skadekonsulenteksamen - Løsøre (4.07L).

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Løsøreforsikringen: Løsøre, maskinkasko, IT-kasko og andre tilvalgsdækninger, sikringsniveauer/varegruppeskema (40/60).
 • Driftstabsforsikringen: Driftstab efter løsøresum og andre tilvalgsdækninger samt BD74.
 • Dækningsberettigelse.
 • Omfattede genstande.
 • Erstatningsopgørelse.
 • Aftaler: Regresfrafaldsaftalen, Dobbeltforsikringsaftalen, F&Ps fordelingsvejledning, panthavers retsstilling.
 • Jura: EAL regres, FAL (diverse §§ med tilhørende problemstillinger) og AFTL.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Afgøre om en skade er omfattet af og dækningsberettiget på forsikringen
 • Opgøre og behandle en dækningsberettiget skade efter de regler, der er gældende herfor
 • På baggrund af indsigt i kundens situation, forklare konsekvenserne af løsningen til kunden
 • Inddrage relevant regulering – det være sig aftaler, love eller bekendtgørelser
 • Vurdere mulighederne for at rejse et regreskrav
 • Vurdere, om der skal ske reguleringer i eller ophør af kundeforholdet som følge af kundens historiske og/eller forventede lønsomhed
 • Inddrage god etik i arbejdet.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Forsikring af løsøre
 • Driftstabsforsikring.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:21.37-0
Startdato:13-09-2021
Slutdato:21-12-2021
Pris aktionær:30.885 DKK
Pris øvrige:36.895 DKK
 
4.52-21.37-0 Løsøreforsikring:13.09.21 10:00 - 21.12.21 11:15
- Startdage - 4.52:13.09.21 10:00 - 15.09.21 16:00
- Læring - 4.52:16.09.21 10:00 - 19.12.21 16:00
- Netværksdag - 4.52:20.12.21 10:00 - 21.12.21 11:15
Tip din leder

Relevant for dig?

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder med opgørelse og/- eller skadebehandling af løsøreskader.

For at deltage på uddannelsen skal du have bestået Skadeforsikring - Skadebehandling (3.36)

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsmarkeringen. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlig prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til indkøbskurven...