BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.54] Privatkundens særlige problemstillinger

Til dig, der arbejder med de særlige problemstillinger, privatkunden kan komme ud for, og som gerne vil have dybere viden om kundens risici og forsikringsbehov

Her er modulet til dig, der arbejder med privatkundens privatkunders komplekse forsikringsbehov - det kan være inden for administration, policebehandling, kundebetjening, kundeservice og support af kolleger.

Når du arbejder med dette segment, er det vigtigt, at du har de nødvendige faglige kompetencer, til at formidle komplette løsninger til kunden.

På denne uddannelse bliver du derfor klædt på til at tilrettelægge og gennemføre rådgivning og administration af særlige problemstillinger i forbindelse med standard-skadeforsikringer til privatkunder.

Certificering
Modulet er del af certificeringsforløbet Certificeret privatkundebetjener - skadeforsikring til privatkunden (10.09). Denne certificering opfylder kravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 1.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Standardprodukter: Der arbejdes med komplekse problemstillinger omkring dækninger og begrænsninger på hus, ejerskifte, indbo, bil, hund, båd mv.
 • Entrepriseforsikring: Forsikringen introduceres, og der arbejdes med rådgivning om samme
 • Aftaler: Interne aftaler mellem forsikringsselskaber, dobbeltforsikringsaftalen, ejerskifteaftalen, panthaverdeklaration F, DMR, EDI-guiden, motoransvarsbekendtgørelsen, fordelingsvejledningen mv.
 • Jura: Aftale og fuldmagtsregler, indtrædelse af selskabets ansvar, herunder fremrykket accept, regulering af forsikringsaftalen, ophør af forsikringen, herunder røde afmeldinger, bygningsbrand og generel interessebortfald, tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet præmie, forældelse, værgemålsloven og god skik mv. (FAL, AFTL, FL, LOH, LOHH, FOL, FIL, VML mv.)
 • Kildesøgning: Doms- og ankenævnspraksis.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Udarbejde en sammenhængende forsikringsløsning, der tager hånd om kundens behov - både dem, der falder indenfor og dem, der falder uden for forsikringernes standarddækning
 • Nytegne og afgangsføre en forsikring og afgøre ansvarets indtræden og ophør i overensstemmelse med de regler, der gælder
 • Tilpasse forsikringsløsningen, når der sker ændringer i kundens risikosituation
 • Håndtere præmierestanceopkrævning i overensstemmelse med de gældende regler
 • Vurdere, om typiske skadesituationer vil være dækket af de etablerede forsikringer
 • Vurdere, om der skal ske reguleringer i eller ophør af kundeforholdet som følge af kundens historiske og/eller forventede lønsomhed
 • Anvende relevante love og regler inden for hovedområderne i relation til den typiske privatkundes forsikringer.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

 • Forsikring af motorkøretøjer
 • Forsikring af privates ansvar.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.34-0
Startdato:17-08-2020
Slutdato:24-11-2020
Pris aktionær:30.345 DKK
Pris øvrige:36.235 DKK
 
4.54-20.34-0 Kundebetjening:17.08.20 10:00 - 24.11.20 11:15
- Startdag - 4.54:17.08.20 10:00 - 19.08.20 16:00
- Læring - 4.54:20.08.20 10:00 - 22.11.20 16:00
- Netværksdag - 4.54:23.11.20 10:00 - 24.11.20 11:15
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Uddannelsen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med rådgivning, administration af forsikringer til privatkunder.

For at tage uddannelsen skal du have bestået Skadeforsikring - privatkunden, salg og policebehandling [3.58]  eller Eksamen - Skadeforsikring privat [3.06].

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende, relevante uddannelser – kontakt Kundeservice, hvis du vil vide mere om merit.

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden uddannelsen starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 8 uger med læsestof, forberedelsesopgave og en multiple choice-test.

Startdage: 3 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den du skal afslutte uddannelsen med.

Midtvejsmarkering: Virtuelt møde, hvor du sammen med underviser og din studiegruppe samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover bliver der sat gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter midtvejsmarkeringen arbejder du igen i din studiegruppe ligesom inden midtvejsmarkeringen. Til denne periode er der også læsestof og træningsopgaver. Inden du møder på sidste undervisningsdag, skal du løse en forberedelsesopgave.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve dagen efter.

Skriftlig prøve: 3 timers skriftlig prøve som afvikles på Forsikringsakademiet. De første 45 minutter har du mulighed for at drøfte opgaven med din studiegruppe, hvorefter du skal løse opgaven på egen hånd.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...