ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[4.55] Rejseforsikring - skadebehandling

Til dig, der behandler skader i forbindelse med privatkunders rejseforsikringer

Når du arbejder med skadebehandling af rejseforsikringsskader, er det vigtigt, at du får opbygget de kompetencer, der skal til for, at kunden oplever en effektiv og kompetent skadebehandling.

På modulet arbejder vi med relevante rejseforsikringsprodukter, guidelines og lovgivning, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre en komplet skadebehandling af rejseforsikringsskader.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Jura: FAL, EAL, aftaleret, lov om pakkerejser, overenskomst vedr. rejsesygesikring, værnetings- og lovvalgsregler
 • Rejseforsikringsprodukterne, dækninger, skadeårsager og dækningsområde
 • Erstatningsprincipper
 • Dobbeltforsikring
 • Regres – EU-direktiver og Montreal-konventionen
 • Erstatningsret
 • Ankenævnspraksis
 • Forsikringsmisbrug
 • Lønsomhed
 • Krig og terror.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Afgøre, om en skade er dækningsberettiget og tage stilling til erstatningen
 • Inddrage forsikringstekniske og forsikringsjuridiske forhold relateret til forsikringsaftalen
 • Behandle skader op mod grænsefladerne af offentlige dækninger
 • Identificere og håndtere dobbeltforsikring og regres
 • Forklare afgørelsen til kunden.

Litteratur og materialer
På dette modul skal du bruge de bøger og kompendier, du fik på Rejseforsikring til privatkunder (3.55).

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge 15 – 20 timers forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

Hjemme i selskabet bliver læringen understøttet af en coach, der sikrer, at det, du lærer, løbende omsættes til praksis.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Relevant for dig?

Modulet er målrettet dig, der arbejder med skadebehandling indenfor rejseforsikring. 

For at tage uddannelsen skal du have bestået: Grundlæggende rejseforsikring [3.55] eller Skadeforsikring - Skadebehandling [3.36].

Forløbet

14 ugers uddannelsesforløb

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal arbejde sammen med under hele forløbet. Der vil også være opgaver og andre studieaktiviteter, som du skal gennemføre alene.

Forberedelse: 6 uger med individuelle forberedelsesopgaver og en multiple choice-test.

Startdage: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor du bl.a. møder din studiegruppe. 

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med relevante problemstillinger, du møder i din hverdag på jobbet. Derudover er der læsestof og mulighed for at træne konkrete faglige problemstillinger på egen hånd. Allerede her kan du stifte bekendtskab med opgaver, som ligner den, du skal afslutte uddannelsen med.

Virtuel midtvejssamling: 2 dages undervisning på Forsikringsakademiet, hvor vi samler op på de faglige problemstillinger, der har vist sig frem til nu. Derudover sætter vi gang i næste etape af uddannelsen med de faglige begreber og problemstillinger, du vil møde her.

Læringsperiode: Efter den virtuelle samling arbejder du igen i din studiegruppe med løsning af diverse opgaver.

Faglig opsamling: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med faglig opsamling og forberedelse til den skriftlige prøve, som ligger ca. en uge efter.

Skriftlig prøve: 3 timers individuel skriftlig prøve som løses hjemme eller i dit selskab og afleveres via internettet.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser

Gå til indkøbskurven...