BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[4.86] Arbejdsmetode specielt for livsforsikringsmægleren

Til dig, der arbejder med forsikringsmægling, primært overfor ledelsen i virksomheder med en kompliceret risikoprofil, og som er klar til større metodisk viden og indsigt

DETTE MODUL UDBYDES IKKE LÆNGERE - LÆS MERE HER

Når du arbejder med rådgivning om livsforsikringer til virksomhedskunder, er det vigtigt, at du har de nødvendige faglige og metodiske kompetencer, så du er i stand til at give kunderne en professionel rådgivning med udgangspunkt i kundens behov for forsikringsdækninger.

Med dette modul bliver du klædt på til at kunne arbejde som uafhængig og kvalificeret forsikringsmægler og opfylde de krav, markedet stiller til en forsikringsmægler.

På modulet arbejder vi blandt andet med samarbejdsaftaler, mæglerfuldmagt, screening, pensionspolitikker og udbud.

Næste skridt ... eksamen
Dette modul kan afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamenen opfylder kompetencekravene i IDD bekendtgørelsen, arbejdsområde 1.

Emner
På modulet kommer du til at arbejde med:

 • Kundeidentifikation
 • Salg af mæglerydelse, værdi for kunden, samarbejdsaftale/fuldmagt og aflønning
 • Pensionspolitik - personale- og lønpolitik, arbejdsmarkedets overenskomster og ydelser
 • Udbudsmateriale, udbudsmaterialets elementer, udbudsproces og EU-udbud
 • Analyse og præsentation af tilbud - tilbudssammenligning, tilbudsgivers forhold, dækning og pris, helbredsoplysninger, omkostninger, forsikringsbetingelser, ekspeditionstider og leverancegaranti og serviceydelser
 • Kontraktforhandling - valg af leverandør og justering af tilbud
 • Implementering og service
 • Enkeltkonsultationer - individuel rådgivning og behovsafdækning samt seniorrådgivning
 • Forsikringsmægling for privatkunden (uden firmapensionsordning)

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Redegøre for principperne for kundeudvælgelse i dit selskab
 • Redegøre for forskellen mellem brug af mægler og direkte betjening hos et forsikringsselskab
 • Udarbejde en samarbejdsaftale/mæglerfuldmagt og redegøre for, hvordan brugen af mægler tilfører kunden værdi
 • Udarbejde en samarbejdsaftale/mæglerfuldmagt og argumentere for reglerne om aflønning af mægleren
 • Udarbejde en pensionspolitik for firmakunden under hensyntagen til kundens løn- og personalepolitik og arbejdsmarkedets overenskomster
 • Udarbejde udbudsmateriale til brug for selskabernes vurdering af risici og økonomi i forbindelse med tilbudsgivningen og sikre, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • Analysere tilbud fra flere forsikringsselskaber, vurdere dækning og pris i det enkelte tilbud i forhold til kundens behov og anbefale den mest fordelagtige forsikringsløsning - herunder valg af forsikringsselskab
 • Varetage opgaver i forbindelse med implementering og løbende servicering
 • Gennemføre enkeltkonsultationer indenfor rammen af pensionspolitikken.

Litteratur og materialer
Du får ikke tilsendt bogmateriale til dette modul. Cirka 6 uger før undervisningens start modtager du et indkaldelsesbrev. Her kan du læse, hvad vi forventer, at du har forberedt, inden du møder til startdagene.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

Du skal forvente at bruge tid på forberedelse, inden du kommer til undervisning første gang. Herefter skal du forvente at bruge 4 – 8 timer om ugen under hele uddannelsen.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra mæglerbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Se hvornår der er ledige pladser, og tilmeld dig gennem din uddannelsesafdeling.

Gå til indkøbskurven...