ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.40] Erstatningsansvarsloven

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med Erstatningsansvarsloven og opgørelse af personskader

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for opgørelse af personskader, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de erstatningsretslige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan fx være i jobbet som underwriter eller skadebehandler af ansvarsskader.

Med dette modul bliver du i stand til at håndtere komplekse problemstillinger inden for personskadeopgørelse, når skaden er opstået. Du bliver klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og domspraksis og formidle en komplet løsning over for kunden.

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Opgørelse og retspraksis om personskade og tab af forsørger i henhold til erstatningsansvarsloven.
 • Reglerne om helbredsudgifter samt andet tab § 1 og 1a.
 • Opgørelse af tabt arbejdsfortjeneste samt varigt tab af erhvervsevne § 2 samt 5-7 og 8.
 • Opgørelse af svie og smerte samt varige mén § 3 og 4.
 • Forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen og reglerne om genoptagelse § 10 og 11.
 • Opgørelse af tab af forsørger efter § 12 og 14a.
 • Opgørelse af tab af forsørger efter § 13 og 14.
 • Reglerne om godtgørelse for tort § 26a.
 • Reglerne om regres mod den/de ansvarlige og fordeling af ansvaret ved flere ansvarlige skadevoldere.
 • Opgørelse af skader, når skaden er dækket både af EAL og ASL.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Anvende reglerne for opgørelse af personskade i EAL §§ 1-9.
 • Anvende reglerne for opgørelse af forsørgertab i EAL §§ 12-14.
 • Anvende reglerne i EAL §§ 10,11,15 og 16 vedr. forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen, genoptagelse, regulering og forrentning.
 • Afgøre, om et regreskrav kan gennemføres.
 • Finde og inddrage relevante kilder – herunder domspraksis.
 • Formidle løsningen på en for kundeforholdet gunstig måde.

Litteratur og materialer
De bøger og kompendier, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:21.35-0
Startdato:30-08-2021
Slutdato:22-12-2021
Pris aktionær:35.180 DKK
Pris øvrige:41.975 DKK
 
5.40-21.35-0 Erstatningsansvarslo:30.08.21 09:00 - 22.12.21 12:00
- Kick-off 5.40:30.08.21 09:00 - 30.08.21 16:00
- Læring - 5.40:31.08.21 10:00 - 21.11.21 16:00
- Undervis.dage 5.40:08.11.21 10:00 - 12.11.21 16:00
- Afsl. prøve - 5.40:22.11.21 09:00 - 22.11.21 12:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne sagsbehandlere, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse ansvarsproblematikker i forbindelse med opgørelse af personskader.

For at tage modulet skal du have bestået Erstatningsret (5.15).

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med.

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde og vælge dit emne til synopsis.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer, får vejledning på jeres synopser og vælger opponent. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du bl.a. udarbejder en synopsis inden for det emne, som du har valgt og løser en case, som bliver bedømt. Derudover skal du opponere på en medstuderendes synopsis og læse relevant litteratur. Undervejs kan du sparre med studiegruppen.

Undervisning: 5 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til den afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (Prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser

Gå til indkøbskurven...