ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.47] Erhvervs- og produktansvar

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med skadebehandling på erhvervs- og produktansvarsforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for erhvervs- og produktansvar, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de forsikrings- og erstatningsretslige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området.

Det kan være i jobbet som skadebehandler inden for erhvervs- og produktansvar.

Modulet sætter dig i stand til at håndtere komplekse problemstillinger inden for erhvervs- og produktansvar, når skaden er opstået.

Du bliver klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og domspraksis og formidle en komplet løsning over for kunden.

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne sagsbehandlere, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling på erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

For at tage modulet skal du enten have gennemført og bestået:

[4.47] Erhvervsforsikringer erhvervskunden og [5.15] Erstatningsret

Eller

[4.43] Erhvervskundens særlige behov og [5.15] Erstatningsret.

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med. 

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer og får vejledning til jeres forestående casearbejde. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du løser to cases, som du får tilbagemelding på. Derudover skal du læse relevant litteratur. 

Undervisning: 2 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med komplicerede problemstillinger, du kan møde i din hverdag på jobbet. 

Undervisning: Endnu 2 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til den afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (Prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til kurven...