BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[5.47] Erhvervs- og produktansvar

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med skadebehandling på erhvervs- og produktansvarsforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for erhvervs- og produktansvar, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de forsikrings- og erstatningsretslige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan være i jobbet som skadebehandler inden for erhvervs- og produktansvar.

Modulet sætter dig i stand til at håndtere komplekse problemstillinger inden for erhvervs- og produktansvar, når skaden er opstået. Du bliver klædt på til at kunne bruge relevante retsregler og domspraksis og formidle en komplet løsning over for kunden.

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Erstatning i og uden for kontrakt.
 • Entreprenøransvar, AB 92 og hæftelsesansvar.
 • Produktansvar - herunder RUP, PAL, CISG samt kontraktsregulering.
 • Erhvervsansvarsforsikring - herunder varetægt, behandling og bearbejdning mv.
 • Produktansvarsforsikring, ingrediens- og komponentdækning.
 • Øvrige forsikringsretlige problemstillinger - herunder dobbeltforsikring, fareafværgelse, sikkerhedsforskrifter mv.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Sondre mellem erstatning i og uden for kontrakt.
 • Anvende de erstatningsretlige begreber inde­holdt i erstatningsgrundlagene.
 • Udpege og anvende de særlige ansvarsregler inden for relevante områder i erstatningsretten.
 • Vurdere dækningsomfanget på erhvervs- og produktansvarsforsikringen.
 • Analysere betydningen af kontraktregulering for forsikringsdækning.
 • Afgøre, om et regreskrav kan gennemføres.
 • Finde og inddrage relevante kilder – herunder domspraksis.
 • Formidle løsningen på en for kundeforholdet gunstig måde.

Litteratur og materialer
De bøger, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.06-0
Startdato:04-02-2020
Slutdato:02-06-2020
Pris aktionær:39.385 DKK
Pris øvrige:47.180 DKK
 
5.47-20.06-0 Erhvervs- og produk:04.02.20 09:00 - 02.06.20 12:00
- Kick-off 5.47:04.02.20 09:00 - 04.02.20 16:00
- Læring - 5.47:05.02.20 10:00 - 01.06.20 16:00
- Midtvejsdage - 5.47:19.03.20 09:00 - 20.03.20 16:00
- Netværksdage 5.47:11.05.20 09:00 - 12.05.20 16:30
- Afsl. prøve - 5.47:02.06.20 09:00 - 02.06.20 12:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne sagsbehandlere, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling på erhvervs- og produktansvarsforsikringen.

For at tage modulet skal du have gennemført og bestået Erstatningsret (5.15).

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende relevant uddannelse. Kontakt kundeservice, hvis du vil vide mere om merit.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med. 

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer og får vejledning til jeres forestående casearbejde. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du løser to cases, som du får tilbagemelding på. Derudover skal du læse relevant litteratur. 

Undervisning: 2 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med komplicerede problemstillinger, du kan møde i din hverdag på jobbet. 

Undervisning: Endnu 2 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til den afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (Prøven kan fravælges).

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...