ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.51] Bygningsskade - praktik

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med opgørelse og skadebehandling på bygningsforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for bygningsforsikringen, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de praktiske-, juridiske-, dæknings, og opgørelsesmæssige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan være i jobbet som taksator eller skadebehandler.

Modulet sætter dig i stand til at håndtere komplekse problemstillinger inden for bygningsforsikring.

På modulet arbejder vi med komplekse problemstillinger inden for bygningsforsikringen, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling.

Certificering
Skadekonsulenteksamen - Bygning (4.07B)

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Forsikringsbetingelser
 • Skadesårsager
 • Erstatningsopgørelse
 • Opgørelse af tillægsforsikringer
 • Forsikringsjura
 • Voldgift/Ankenævn
 • Fordelingsvejledningen
 • Styring af skadesager
 • Moms.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Anvende den indlærte viden på praktiske situationer
 • Konstatere og beskrive alle almindeligt forekommende skadeårsager og følgeudgifter
 • Afgøre, om en given skade er dækningsberettiget og argumentere for afgørelsen
 • Registrere, opgøre og rapportere skaden samt dens økonomiske omfang
 • Igangsætte og styre udbedringsaktiviteter
 • Konstatere og beskrive fareforøgelse i forbindelse med behandlingen af realistiske sager
 • Anvende de hjælpemidler, der naturligt er til rådighed for skadekonsulenten i det daglige arbejde.

Litteratur og materialer
Du skal medbringe bøger og materialer fra de adgangsgivende moduler.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:21.39-0
Startdato:26-09-2021
Slutdato:02-10-2021
Pris aktionær:29.130 DKK
Pris øvrige:34.865 DKK
 
5.51-21.39-0 Bygningsskade, prakt:26.09.21 20:00 - 02.10.21 11:00
Tip din leder

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne skadekonsulenter/taksatorer, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling og opgørelse på bygningsforsikringen.

For at tage modulet, skal du have gennemført og bestået Bygningsforsikring – skadebehandling (4.51) .

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Modulet gennemføres over 14 uger

Dette modul består af 13 uger, hvor du på egen hånd forbereder dig på modulets sidste uge, der er en undervisningsuge med opgaveløsning og opsamling.

Undervisningsugen starter søndag aften og slutter lørdag formiddag med en afsluttende prøve. Undervisningsugen er med overnatning.

I forberedelsesperioden skal du søge information og viden gennem læsning af det materiale, som er pensum. Derudover skal du udarbejde en erfaringsbørs samt løse en caseopgave, som sikrer, at du får arbejdet med nogle af modulets hovedemner inden undervisningsdagene.

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning.

Se din pris under Ledige pladser

Gå til indkøbskurven...