BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[5.51] Bygningsskade - praktik

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med opgørelse og skadebehandling på bygningsforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for bygningsforsikringen, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de praktiske-, juridiske-, dæknings, og opgørelsesmæssige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan være i jobbet som taksator eller skadebehandler.

Modulet sætter dig i stand til at håndtere komplekse problemstillinger inden for bygningsforsikring.

På modulet arbejder vi med komplekse problemstillinger inden for bygningsforsikringen, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling.

Certificering
Skadekonsulenteksamen - Bygning (4.07B)

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Forsikringsbetingelser
 • Skadesårsager
 • Erstatningsopgørelse
 • Opgørelse af tillægsforsikringer
 • Forsikringsjura
 • Voldgift/Ankenævn
 • Fordelingsvejledningen
 • Styring af skadesager
 • Moms.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Anvende den indlærte viden på praktiske situationer
 • Konstatere og beskrive alle almindeligt forekommende skadeårsager og følgeudgifter
 • Afgøre, om en given skade er dækningsberettiget og argumentere for afgørelsen
 • Registrere, opgøre og rapportere skaden samt dens økonomiske omfang
 • Igangsætte og styre udbedringsaktiviteter
 • Konstatere og beskrive fareforøgelse i forbindelse med behandlingen af realistiske sager
 • Anvende de hjælpemidler, der naturligt er til rådighed for skadekonsulenten i det daglige arbejde.

Litteratur og materialer
Du skal medbringe bøger og materialer fra de adgangsgivende moduler.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Se ledige pladser

Få ledige pladser
Holdnr.:19.45-0
Startdato:03-11-2019
Slutdato:09-11-2019
Pris aktionær:28.020 DKK
Pris øvrige:33.530 DKK
 
5.51-19.45-0 Bygningsskade, prakt:03.11.19 20:00 - 09.11.19 11:00
Tip din leder
Ledige pladser
Holdnr.:20.39-0
Startdato:20-09-2020
Slutdato:26-09-2020
Pris aktionær:28.570 DKK
Pris øvrige:34.190 DKK
 
5.51-20.39-0 Bygningsskade, prakt:20.09.20 20:00 - 26.09.20 11:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne skadekonsulenter/taksatorer, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling og opgørelse på bygningsforsikringen.

For at tage modulet, skal du have gennemført og bestået Bygningsforsikring – skadebehandling (4.51) .

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende relevant uddannelse. Kontakt Kundeservice, hvis du har spørgsmål til merit.

Forløbet

Modulet gennemføres over 14 uger

Dette modul består af 13 uger, hvor du på egen hånd forbereder dig på modulets sidste uge, der er en undervisningsuge med opgaveløsning og opsamling.

Undervisningsugen starter søndag aften og slutter lørdag formiddag med en afsluttende prøve. Undervisningsugen er med overnatning.

I forberedelsesperioden skal du søge information og viden gennem læsning af det materiale, som er pensum. Derudover skal du udarbejde en erfaringsbørs samt løse en caseopgave, som sikrer, at du får arbejdet med nogle af modulets hovedemner inden undervisningsdagene.

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...