BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

[5.52] Løsøreskade - praktik

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med opgørelse og skadebehandling på løsøreforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger som taksator eller skadebehandler inden for løsøreforsikringen, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan være af juridisk karakter, ligesom det kan omhandle dækninger og opgørelser.

På dette modul arbejder vi med komplekse problemstillinger indenfor løsøreforsikringen, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling af komplicerede sager i forhold til virksomhedskunder.

Certificering
Skadekonsulenteksamen - Løsøre (4.07L).

Emner
På modulet kommer du bl.a. til at arbejde med:

 • Erhvervsløsøreforsikring inkl. driftstabsforsikring og diverse tilvalgsdækninger
 • Dækningsberettigelse - herunder omfattede genstande og skadesårsager
 • Erstatningsopgørelse
 • Forsikringsjura - herunder grov uagtsomhed, sikkerhedsforholdsregler, regres m.m.
 • Følgeudgifter - herunder genhusning og merudgifter m.m.
 • Rednings- og bevaringsudgifter
 • Diverse aftaler - herunder fordelingsvejledningen, regresfrafaldsaftalen og dobbeltforsikringsaftalen
 • Risikovurdering
 • Styring af skadesager.

Dine kompetencer efter modulet
Du kan:

 • Afgøre, om en skade er dækningsberettiget på forsikringen
 • Opgøre og behandle en dækningsberettiget skade efter de regler, der er gældende herfor
 • Opstille og forklare forskellige erstatningsmuligheder
 • Opgøre og behandle følgeudgifter som følge af en dækningsberettiget skade
 • Identificere og løse juridiske problemstillinger i en skadesituation
 • Finde og inddrage relevante kilder
 • Vurdere, om der er mulighed for at rejse et regreskrav og i givet fald håndtere gennemførelse af kravet
 • Rådgive effektivt om sikringsmæssige forhold samt foretage en risikovurdering
 • Formidle løsningen på en for kundeforholdet gunstig måde.

Litteratur og materialer
De bøger, du skal bruge på modulet, bliver sendt direkte til dit selskab, når forberedelsen starter.

Roller og forventninger
Forsikringsakademiet har en forventning om, at du tager din uddannelse seriøst, dvs. bruger den fornødne tid og tager ansvar for din læring.

På Forsikringsakademiet vil du blive undervist af specialister fra forsikringsbranchen. De vil dels optræde som faglige eksperter, når I mødes, dels følge dig og din studiegruppe i hele perioden.

Tilmelding
Herunder kan du se, hvornår der er ledige pladser. Tilmeld dig gennem din uddannelsesansvarlige.

Uddannelse i skønne omgivelser

Uddannelse i skønne omgivelser

Du har været her før - og du kan roligt glæde dig til at komme tilbage!

Uddannelsen bliver selvfølgelig afholdt på Rungstedgaard, der ligger lige ud til havet i Rungsted.

På alle årstider kan du nyde udsigten og naturen i parken. Du kan også gå eller løbe en tur i skoven - eller låne en cykel til en lille tur op ad Strandvejen. Du vælger!

Læs mere om Rungstedgaard her

Se ledige pladser

Ledige pladser
Holdnr.:20.20-0
Startdato:11-05-2020
Slutdato:27-08-2020
Pris aktionær:27.135 DKK
Pris øvrige:32.500 DKK
 
5.52-20.20-0 Løsøreforsikring:11.05.20 09:00 - 27.08.20 12:00
- Kick-off 5.52:11.05.20 09:00 - 11.05.20 16:00
- Læring - 5.52:12.05.20 10:00 - 26.08.20 16:00
- Midtvejsdage - 5.52:22.06.20 10:00 - 23.06.20 16:30
- Netværksdage 5.52:13.08.20 10:00 - 13.08.20 17:00
- Afsl. prøve - 5.52:27.08.20 09:00 - 27.08.20 12:00
Tip din leder
KUNDESERVICE

KUNDESERVICE

Telefon: +45 4516 5000

Relevant for dig?

Modulet er målrettet dig, der er erfaren skadebehandler eller løsøretaksator. Du er vant til at arbejde med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling og opgørelse på løsøreforsikringen.

En forudsætning for at komme med på uddannelsen er, at du har bestået: Løsøre - skade (4.52)

Du har dog mulighed for merit, hvis du har gennemført tilsvarende relevant uddannelse. Kontakt Kundeservice, hvis du vil vide mere om merit.

Forløbet

Sådan studerer du hos os: Inden modulet starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med. 

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer og får vejledning til jeres forestående casearbejde. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du løser to cases, som du får tilbagemelding på. Derudover skal du læse relevant litteratur. 

Undervisning: 2 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Læringsperiode: Sammen med din studiegruppe skal du løbende arbejde med en række cases med komplicerede problemstillinger, du kan møde i din hverdag på jobbet. 

Undervisning: 1 undervisningsdag på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til den afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (Prøven kan fravælges).

Pris

Uddannelsesforløb inkl. materialer, overnatning og forplejning. Se din pris i holdoversigten.

Gå til indkøbskurven...