ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet

[5.53] Indboforsikring

Til dig, der har flere års erfaring med at arbejde med skadebehandling og opgørelse af skader anmeldt til indboforsikringen

Når du arbejder med komplicerede forsikringssager og problemstillinger inden for indboforsikring, er det afgørende, at du har dyb indsigt i de juridiske samt de dæknings- og opgørelsesmæssige problemstillinger og grundprincipper, som hører til området. Det kan være i jobbet som taksator eller skadebehandler på indboforsikringen.

På modulet arbejder vi med komplekse problemstillinger inden for indboforsikring, så du bliver i stand til at tilrettelægge og gennemføre taksering og skadebehandling i forhold til privatkunder.

Certificering
Skadekonsulenteksamen - Indbo (4.07I).

Relevant for dig?

Modulet henvender sig til erfarne skadebehandlere og løsøretaksatorer, som arbejder med kunder, der har særlige og komplekse problematikker i forbindelse med skadebehandling og opgørelse på indboforsikringen.

For at tage modulet, skal du have gennemført og bestået Indboforsikring – skadebehandling [4.53].

Har du gennemført tilsvarende, relevante uddannelser?

Klik her og læs mere om, hvordan du kan opnå adgang.

Forløbet

Hvordan studerer du hos os: Inden uddannelsen starter, bliver du tildelt en studiegruppe, som du har mulighed for at arbejde sammen med. 

Forberedelse: Gøre klar til kick off-møde og vælge dit emne til synopsis.

Kick off: Virtuelt møde med underviser og din studiegruppe, hvor I forventningsafstemmer, får vejledning på jeres synopser og vælger opponent. 

Læringsperiode: 10 ugers individuelt arbejde, hvor du bl.a. udarbejder en synopsis inden for det emne, som du har valgt og løser en case, som bliver bedømt. Derudover skal du opponere på en medstuderendes synopsis og læse relevant litteratur. Undervejs kan du sparre med studiegruppen. 

Undervisning: 3 undervisningsdage på Forsikringsakademiet med underviser og øvrige studerende, hvor I går i detaljen med udvalgte emner, løser case-opgaver og får feedback fra underviser.

Forberedelse til afsluttende prøve: 2 ugers individuel fordybelse i stoffet og forberedelse til den skriftlige prøve.

Afsluttende prøve: 3 timers online skriftlig prøve som afvikles hjemmefra eller fra egen arbejdsplads (Prøven kan fravælges).

Pris

Prisen omfatter undervisning inkl. materialer, overnatning og forplejning. 

Se din pris under ledige pladser 

Gå til kurven...