ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Aktindsigt i EU-udbud af forsikringer - fokus på det gode tilbud

Aktindsigt i EU-udbud af forsikringer - fokus på det gode tilbud

17-03-2022

Tag med på temadag og få konkrete, brugbare råd til at udarbejde et vindertilbud, der lever op til alle gældende regler, bl.a. om aktindsigt ved udbud af forsikringer. Torsdag 17. mart 2022, kl. 9 - 12.30.

S4.80-22.11-0

 

Temadagen er opdelt i to sektioner:

1) Det gode tilbud

2) Aktindsigt i udbud af forsikringer

 

Det gode tilbud
Det er op til ordregiver at fastsætte udbudsdesignet og rammerne for tilbudsafgivelsen i det enkelte udbud, herunder forsikringsudbud.

For tilbudsgiver gælder det først og fremmest om at afgive det bedst mulige tilbud indenfor de givne rammer og samtidig sikre, at tilbuddet også er kommercielt fornuftigt.

Vi arbejder her med problemstillingerne:

 • Hvordan bør tilbudsgiver håndtere eventuelle uklarheder eller mangler i udbudsmaterialet?
 • Hvilke virkemidler har tilbudsgiver, hvis udbudsmaterialet er dårligt?
 • Hvad er konsekvensen, hvis tilbuddet ikke overholder nogle formelle krav?
 • Og hvad er konsekvensen, hvis tilbuddet er mangelfuldt – kan det afhjælpes?
 • Hvad er de gode råd ift tilbudsgivers kvalitetssikring af det samlede tilbud?

 

Aktindsigt i udbud af forsikringer
Spørgsmålet om aktindsigt i den offentlige forvaltnings dokumenter mv. reguleres som udgangspunkt af offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Dette gælder også aktindsigt i udbud af forsikringer.

Der foreligger dog en række undtagelser til den generelle adgang til aktindsigt, bl.a. vedrørende fortrolige erhvervsoplysninger, virksomheders drifts- eller forretningsforhold.

Men spørgsmålet er, hvordan de lovmæssige undtagelser skal forstås i forbindelse med et udbud.

Vi kommer bl.a. omkring:

 • Prækvalifikationsnotater
 • Oplysninger om CV’er
 • Tilbuddene, herunder priser (delpriser/samlede summer)
 • Evalueringsnotater
 • Udkast til notater
 • Breve til en advokat med spørgsmål til udbuddet
 • En mæglers rådgivning til kunden om udbuddet
Gå til kurven...