BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Aktindsigt i EU-udbud af forsikringer - fokus på det gode tilbud

02-04-2020

Bemærk! Temadagen er aflyst og bliver flyttet til ny dato på grund af den aktuelle situation med Corona/COVID-19.
Alle tilmeldte har fået direkte besked.

s4.65-20.14-0

På denne temadag får du gode råd til at udarbejde et vindertilbud og bliver skarp på, hvad der gælder om aktindsigt i forbindelse med udbud af forsikringer.

Dagen er opdelt i to emner - Det gode tilbud og Aktindsigt i udbud af forsikringer

Det gode tilbud

Det er som bekendt op til ordregiver at fastsætte udbudsdesignet og rammerne for tilbudsafgivelsen i det enkelte udbud, herunder forsikringsudbud. For tilbudsgiver gælder det først og fremmest om at afgive det bedst mulige tilbud indenfor de givne rammer og samtidig sikre, at tilbuddet også er kommercielt fornuftigt.

Herunder belyser vi også problemstillingerne:

 • Hvordan bør tilbudsgiver håndtere eventuelle uklarheder eller mangler i udbudsmaterialet?
 • Hvilke virkemidler har tilbudsgiver, hvis udbudsmaterialet er dårligt?
 • Hvad er konsekvensen, hvis tilbuddet ikke overholder nogle formelle krav?
 • Og hvad er konsekvensen, hvis tilbuddet er mangelfuldt – kan det afhjælpes?
 • Hvad er de gode råd ift tilbudsgivers kvalitetssikring af det samlede tilbud?

Det er utvivlsomt, at et tilbud kan udformes på mange måder, så hvad er egentlig den bedste opskrift på at vinde et udbud? Dette skal vi forsøge at klarlægge endnu nærmere på denne temadag!

Aktindsigt i udbud af forsikringer

Spørgsmålet om aktindsigt i den offentlige forvaltnings dokumenter mv. reguleres som udgangspunkt af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Dette gælder også aktindsigt i udbud af forsikringer.

Der foreligger en række undtagelser til den generelle adgang til aktindsigt, herunder bl.a. vedrørende fortrolige erhvervsoplysninger – f.eks. virksomheders drifts- eller forretningsforhold. Men hvordan skal de lovmæssige undtagelser forstås i forbindelse med et udbud. Skal der f.eks. gives aktindsigt i

 • Prækvalifikationsnotater
 • Oplysninger om CV’er
 • Tilbuddene, herunder priser (delpriser/samlede summer)
 • Evalueringsnotater
 • Udkast til notater
 • Breve til en advokat med spørgsmål til udbuddet
 • En mæglers rådgivning til kunden om udbuddet

Denne del af temadagen har således til formål at skabe et overblik over de problemstillinger, der kan være forbundet med adgangen til aktindsigt i en udbudsforretning. Vi vil bl.a. se nærmere på håndteringen af konkrete oplysninger og dokumenter, herunder hvilke oplysninger og dokumenter der kan undtages fra aktindsigt, hvordan en aktindsigtsproces forløber, og hvad man både som ordregiver og tilbudsgiver i øvrigt bør holde sig for øje i forhold til aktindsigt.

Resourceperson og underviser
Advokat og partner, Malene Roose Bagh, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Temadagen henvender sig til

 • Indkøbere i forsikrings- og pensionsselskaberne
 • Ledere, medarbejdere og *advokater i forsikrings- og pensionsbranchen,som arbejder med udbud
 • Underwritere
 • Forsikringsmæglere
 • *Advokater og advokatfuldmægtige
 • Medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Medarbejdere i regionerne, som beskæftiger sig med udbud
 • Revisorer

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Forsikringsakademiet vurderer, at temadagen opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Temadagen har en varighed svarende til 4 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00
Registrering og kaffe

09.30
Velkomst og introduktion til dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat, partner Malene Roose Bagh – Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

09.45
Det gode tilbud i et forsikringsudbud

 • Generelt om tilbudsgivers deltagelse i udbudsprocessen
 • Udformning af tilbud – hvad skal man altid huske som tilbudsgiver?
 • Hvordan kan tilbudsgiver optimere sit tilbud?
 • Hvor sker fejlene typisk – og hvad er konsekvensen i givet fald?
 • Gode råd og faldgruber

11.00
Kaffepause

11:15
Aktindsigt i udbud af forsikringer

 • Generelt om reglerne om aktindsigt
 • Hvad skal der gives aktindsigt i?
 • Hvad kan undtages fra aktindsigt – og med hvilken begrundelse?
 • Hvad er proceduren ved aktindsigt?

Praksis om aktindsigt i udbud – hvilken retning går trenden?

12:15
Afrunding og afslutning

Advokat, partner Malene Roose Bagh – Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

12:30
Forsikringsakademiet er efterfølgende vært ved forfriskninger og sandwiches.

____________________

Du møder

Du møder

Advokat, Partner, Malene Roose Bagh - ekspert inden for udbuds- og kontraktsret.

Malene Roose Bagh har stor erfaring med rådgivning om udformning og gennemførelse af indkøbsprocesser i overensstemmelse med reglerne om offentlige indkøb, herunder EU-udbud af forsikringer.

Hendes omfattende erfaring gør det muligt sætte fokus på - og undgå - udbudsretlige faldgruber, identificere risici og samtidig finde praktiske løsninger, der passer til de kommercielle behov.

____________________

Pris

Pris

Forsikringsakademiets aktionærer
2.140,- kr. ekskl. moms

Øvrige
2.480,- kr. ekskl. moms

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...