ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Aktuelt om arbejdsskadesager

Aktuelt om arbejdsskadesager

11-11-2021

På dette seminar sætter vi fokus på erfaringerne med sagsbehandlingen i arbejdsskadesager efter lovændringen fra 1. januar 2020. Vi belyser anvendelsen af materiale fra såkaldt OSINT-materiale i arbejdsskadesager samt praktiske udfordringer og problemstillinger vedrørende tilbagesøgningskrav.

S4.73-21.45-0

Hvilke erfaringer har vi efter lovændringen pr. 1. januar 2020?

Hvordan anvendes OSINT-materiale i arbejdsskadesagerne hos myndighederne, i forsikringsselskaberne og hos advokater fra begge sider af bordet?

Og hvordan sammenkobles sagens faktiske oplysninger med OSINT-materiale?

Dette er blot et lille uddrag af de problemstillinger, som vi arbejder med i løbet af dagen.

INDHOLD

Oplægsholderne lægger ud med en kort redegørelse for ændringen af den nye arbejdsskadesikringslov.

Herefter gennemgår vi erfaringerne og konsekvenserne for sagsbehandlingen, bl.a. i forhold til antallet af anerkendelser og formodningsreglen i ASL § 12, stk. 2.

Vi fokuserer herefter på anvendelsen og vurderingen af OSINT-materiale i arbejdsskadesager hos myndighederne, forsikringsselskaberne og hos advokaterne for både skadelidte og skadevolder.

Disse erfaringer sammenholdes med praksis i forhold til tilbagesøgningskrav.

EMNER

 • Erfaringer efter ændringen af arbejdsskadesikringsloven.
 • Anvendelse af OSINT-materiale i arbejdsskadesager.
 • Gennemgang af seneste praksis.
 • Hvilke tekniske muligheder anvendes i dag og forventes anvendt i fremtiden i sagsbehandlingen.
 • Tilbagesøgningskrav – tendenser, input og seneste praksis.

DIT UDBYTTE
Indlægsholderne sørger for, at du får nuanceret viden om erfaringerne med arbejdet i arbejdsskaderegi efter den nye lovændring af Arbejdsskadesikring.

Du opnår indsigt i en række aktørers syn på anvendelse af OSINT-materiale i arbejdsskadesager, og hvordan dette indgår i vurderingen og behandlingen af de oplysninger, du kan møde i den daglige sagsbehandling.

Du får derudover indsigt i bedømmelsen af sagerne, og hvordan denne type materiale kan begrunde et tilbagesøgningskrav.

Du bliver del af et professionelt forum med god mulighed for debat og erfaringsudveksling, både med foredragsholderne og de øvrige deltagere.

MÅLGRUPPE

 • Specialister og sagsbehandlere i forsikringsselskaberne
 • Ledere i forsikringsselskaberne
 • *Advokater og jurister i forsikringsselskaber
 • Risikokoordinatorer i kommunerne
 • Sagsbehandlere, *advokater og jurister i kommunerne
 • Sagsbehandlere og specialister i fagforbund
 • *Advokater og advokatfuldmægtige

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

Gå til indkøbskurven...