BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Aktuelt om arbejdsskadesager 2021

21-04-2021

På dette seminar sætter vi fokus på erfaringerne med sagsbehandlingen i arbejdsskadesager efter lovændringen fra 1. januar 2020. Vi belyser anvendelsen af materiale fra såkaldt OSINT-materiale i arbejdsskadesager samt praktiske udfordringer og problemstillinger vedrørende tilbagesøgningskrav.

S4.73-21.16-0

Hvilke erfaringer har vi efter lovændringen pr. 1. januar 2020?

Hvordan anvendes OSINT-materiale i arbejdsskadesagerne hos myndighederne, i forsikringsselskaberne og hos advokater fra begge sider af bordet?

Og hvordan sammenkobles sagens faktiske oplysninger med OSINT-materiale?

Dette er blot et lille uddrag af de problemstillinger, som vi arbejder med i løbet af dagen.

Indhold

Oplægsholderne lægger ud med en kort redegørelse for ændringen af den nye arbejdsskadesikringslov.

Herefter gennemgår vi erfaringerne og konsekvenserne for sagsbehandlingen, bl.a. i forhold til antallet af anerkendelser og formodningsreglen i ASL § 12, stk. 2.

Vi fokuserer herefter på anvendelsen og vurderingen af OSINT-materiale i arbejdsskadesager hos myndighederne, forsikringsselskaberne og hos advokaterne for både skadelidte og skadevolder.

Disse erfaringer sammenholdes med praksis i forhold til tilbagesøgningskrav.

Emner

 • Erfaringer efter ændringen af arbejdsskadesikringsloven.
 • Anvendelse af OSINT-materiale i arbejdsskadesager.
 • Gennemgang af seneste praksis.
 • Hvilke tekniske muligheder anvendes i dag og forventes anvendt i fremtiden i sagsbehandlingen.
 • Tilbagesøgningskrav – tendenser, input og seneste praksis.

Dit udbytte
Indlægsholderne sørger for, at du får nuanceret viden om erfaringerne med arbejdet i arbejdsskaderegi efter den nye lovændring af Arbejdsskadesikring.

Du opnår indsigt i en række aktørers syn på anvendelse af OSINT-materiale i arbejdsskadesager, og hvordan dette indgår i vurderingen og behandlingen af de oplysninger, du kan møde i den daglige sagsbehandling.

Du får derudover indsigt i bedømmelsen af sagerne, og hvordan denne type materiale kan begrunde et tilbagesøgningskrav.

Du bliver del af et professionelt forum med god mulighed for debat og erfaringsudveksling, både med foredragsholderne og de øvrige deltagere.

Målgruppe

 • Specialister og sagsbehandlere i forsikringsselskaberne
 • Ledere i forsikringsselskaberne
 • *Advokater og jurister i forsikringsselskaber
 • Risikokoordinatorer i kommunerne
 • Sagsbehandlere, *advokater og jurister i kommunerne
 • Sagsbehandlere og specialister i fagforbund
 • *Advokater og advokatfuldmægtige

*Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i ”Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007” om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.40
Velkomst

Præsentation af dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab

09.40 - 10.10
Opfølgning på ændring af arbejdsskadesikringsloven

Hvordan opleves ændringerne i ASL i myndighedernes sagsbehandling efter 1. januar 2020?

 • Anerkendes der flere sager?
 • Hvad anerkendes? Skade eller diagnose?
 • Hvilken betydning har det for ASL § 12, stk. 2 vurderingerne?

Afdelingschef Birgitte Kragelund – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sektionschef Rikke Brink – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

10.10 - 10.40
Opfølgning på ændring af arbejdsskadesikringsloven

Hvad kan vi konkludere fsva. følgerne af ændringerne i ASL?

 • Hvilke tendenser ser vi i de anerkendte arbejdsulykker?
 • Hvilke udfordringer kan ændringen medføre?
 • Har ændringen betydning for bevisbyrden?
 • Forventes der en stigning i tilkendte erstatninger og/eller godtgørelser?

Advokat Nanna Baade – ARK Advokatpartnerselskab

10.40 - 11.00
Kaffepause

11.00 - 11.45
OSINT-materiale i arbejdsskadesager

Anvendelsen af OSINT-materiale under arbejdsskademyndighedernes sagsbehandling.

 • Hvilke muligheder byder OSINT-undersøgelser – og hvor er faldgruberne?
 • Hvordan anvendes OSINT-materiale i forsikringsselskabets advokats arbejde i ASL-sager?
 • Hvordan sikres det, at arbejdsskademyndighederne inddrager materialet?
 • Gennemgang af seneste praksis

Advokat Joakim Bondesen – ARK Advokatpartnerselskab

11.45 - 12.30
Forsikringsselskabets anvendelse af OSINT-materiale i arbejdsskadesager

Den praktiske fremgangsmåde.

 • Hvordan udfindes sager til nærmere undersøgelse?
 • Hvad er fremgangsmåden?
 • Opmærksomhedspunkter og forventninger til fremtiden

Brian Egested – Afdelingschef (SIU) i Alm. Brand.

12.30 - 13.30
Frokost

13.30 - 14.15
OSINT i praksis

Hvilke muligheder byder teknologien på, og hvor går udviklingen hen?

 • Præsentation af BullWall
 • De teknologiske muligheder indenfor OSINT-undersøgelser.
 • Forventninger i forhold til fremtiden.

Morten Kliver – BullWall

14.45 - 15.00
Ankestyrelsens vurdering af OSINT-materiale og praksis vedrørende tilbagesøgningskrav.

Hvad er Ankestyrelsens praksis?

 • Hvordan inddrager Ankestyrelsen OSINT-materiale i sagsbehandlingen
 • Ankestyrelsens praksis i sager med OSINT-materiale
 • Tilbagebetalingskrav – gældende praksis, herunder Ankestyrelsens principafgørelser og seneste domspraksis

Chefkonsulent Niels Henrik Dam – Ankestyrelsen

15.00 - 15.15
Kaffepause

15.15 - 16.00
Betydningen af OSINT-materiale – set fra skadelidtes advokats side

Hvad er betydningen af OSINT-materiale, og hvordan foreholdes materiale for skl.?

 • Hvordan opleves det af skadelidte, at blive præsenteret for OSINT materiale?
 • Skadelidteadvokatens udfordringer med gennemgang af OSINT materiale
 • Retssikkerhed set fra skadelidtes synspunkt
 • Har anvendelse af OSINT materiale betydning for advokatens håndtering af sagen?
 • Erfaring med myndighedernes inddragelse af OSINT materiale
 • Status ASL sager set fra skadelidtes synspunkt, herunder tilbagebetalingskrav

Advokat Marianne Fruensgaard – Hjulmand Kaptain

16.00 - 16.30
Tilbagebetalingskrav

Afgørelser og input

 • Afgørelser fra AES
 • Praktiske eksempler
 • Brugen af ASL § 35a vedr. orientering til kommune m.fl.

Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab

16.30
Afslutning
Tid til at netværke og nyde en let forfriskning fra Rungstedgaards køkken

____________________

Du møder

Du møder

Dagens foredragsholdere

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...