ForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademietForsikringsakademiet
Forsikringsakademiet

Hvad leder du efter?

Forsikringsakademiet
Aktuelt om arbejdsskadesager - med Anne Mette Myrup Opstrup og Anja Hejde

Aktuelt om arbejdsskadesager - med Anne Mette Myrup Opstrup og Anja Hejde

30-11-2022

Tag med på årets arbejdsskadeseminar, hvor vi sætter fokus på aktuelle problemstillinger ved behandlingen af arbejdsskadesager, bl.a. psykiske skader, bevisbyrdeforhold og afgørelser ved tilbagebetaling. Onsdag 30. november 2022, kl. 9.30 - 16.15

S4.97-22.48-0

Hvornår anerkendes en psykisk skade som en ulykke, henholdsvis erhvervssygdom?

Er der en bagatelgrænse for, hvornår en psykisk skade skal anerkendes?

Tillægges tilskadekomnes forklaring mere vægt end arbejdsgivers (måske senere) forklaring?

Hvad er arbejdsskademyndighedernes praksis vedrørende afgørelser om tilbagebetaling?

Hvad siger retspraksis?

Er der sket ændring i praksis vedrørende tilbagebetaling?

Sådan lyder de helt centrale spørgsmål, som du kan få besvaret på årets arbejdsskadeseminar.

Du møder advokaterne Anne Mette Myrup Opstrup og Anja Hejde fra ARK Advokatpartnerselskab.

De vil fra hver deres vinkel gå i dybden med de problemstillinger, der foreligger vedrørende anerkendelse af psykiske skader og skadelidtes bevisbyrde kontra forklaringer fra arbejdsgiver eller vidner.

Derudover får du opdateret viden om:

  • Erfaringer efter ændringen af arbejdsskadesikringsloven
  • Psykiske skader og anerkendelse
  • Bevisbyrdeforhold – vægter tilskadekomnes forklaring mest?
  • Kort om sagsomkostninger i ASL-sager
  • Tilbagesøgningskrav – tendenser, input og seneste praksis.

Anne Mette og Anja er på dagen flankeret af en række andre relevante indlægsholdere, bl.a. en speciallæge i psykiatri.

Du bliver altså del af et professionelt forum - med god mulighed for debat og erfaringsudveksling med foredragsholderne og de øvrige deltagere på seminaret.

Gå til kurven...