BurgerCloseSearchCart
Profile

Hvad leder du efter?

Search

Aktuelt om arbejdsskadesager

13-11-2019

Her er seminarer der giver dig indblik i erstatning for tab af erhvervsevne og de problemstillinger, der indgår i den daglige sagsbehandling. Vi kigger blandt andet på sammenkobling af sagens faktiske oplysninger med fastsættelsen af en procentsats og fastansættelse af midlertidigt erhvervsevnetab.

S4.60-19.46-0

Du præsenteres for de mest almindelige udfordringer ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten, inden skadelidtes erhvervsmæssige situation er endeligt afklaret. Derudover tager vi også fat i spørgsmålet om fradrag, og hvilke hensyn der skal tillægges betydning.

Dagen starter med fokus på ændringen af arbejdsskadeloven, der træder i kraft 1. januar 2020, og de mulige konsekvenser for blandt andet antallet af anerkendelser, formodningsreglen i ASL § 12, stk. 2, forventning i forhold til tilkendelse af flere erstatninger m.m.

Emner på programmet:

 • Ændringen af arbejdsskadesikringsloven, anerkendelsesafgørelser, genvurdering af skønnet mv.
 • Funktionsevnen set fra en arbejdsmedicinsk synsvinkel
 • Mekanismer der sættes i gang i kommunen i forhold til afklaring af arbejdsevnen
 • Hvilket elementer der inddrages ved fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten (med udgangspunkt i 3 cases)
 • Forholdet til differencekrav efter erstatningsansvarsloven og denuntiation til ASL-selskabet

Dagen afrundes med en opsamling på dagens cases

Indholdet er målrettet dig
- der til daglig arbejder med området, herunder:

 • Specialister og sagsbehandlere i forsikringsselskaberne
 • Ledere i forsikringsselskaberne
 • *Advokater og jurister i forsikringsselskaber
 • Risikokoordinatorer i kommunerne
 • Sagsbehandlere, *advokater og jurister i kommunerne
 • Sagsbehandlere og specialister i fagforbund
 • Advokater og advokatfuldmægtige*

Sådan er dagen bygget op
Som en del af et professionelt forum får du mulighed for debat og erfaringsudveksling med foredragsholderne og de øvrige deltagere på seminaret. Du får indblik i forskellige aktøreres vurdering og behandling af de forskellige udfordringer, du kan møde i den daglige sagsbehandling via indlæg og cases.

Dit udbytte
Når dagen er slut har du fået indsigt i den nyeste lovgivning og seneste praksis på området, og du går hjem med en nuanceret viden om praktisk fastsættelse af erhvervsevnetabsprocenten.

Efteruddannelse for advokater
*Obligatorisk efteruddannelse for
advokater og advokatfuldmægtige.
Forsikringsakademiet vurderer, at seminaret opfylder betingelserne for efteruddannelse i Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007 om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Seminaret har en varighed svarende til 6 lektioner. Der udleveres et deltagerbevis, som dokumenterer kursusdeltagelsen og antallet af lektioner.

____________________

Program

09.00 - 09.30
Registrering og kaffe

09.30 - 09.40
Velkomst
Præsentation af dagens program

Kurt Christensen – Forsikringsakademiet
Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab

09.40 - 10.40
Ændring af arbejdsskadesikringsloven og cases vedr. vurdering af EET
Hvad er de mest markante lovændringer, og hvad lægger Ankestyrelsen vægt på ved vurdering af erhvervsevnetabsprocenten?

 • Lovændringen
 • Hvilke faktiske oplysninger indgår i vurderingen af erhvervsevnetabsprocenten?
 • Samspillet mellem helbredsmæssige og sociale oplysninger
 • Bud på løsning af cases
 • Hvor tidligt kan der fastsættes et midlertidigt EET? Retningslinjer for tilkendelsestidspunktet.

Chefkonsulent Niels Henrik Dam – Ankestyrelsen

10.40 - 11.40
Funktionsevnen set fra en arbejdsmedicinsk vinkel – cases vedr. vurdering af EET
Hvilke funktionsbegrænsninger forventes en helbredsmæssig gene at medføre?

 • Hvilke forhold indgår i vurderingen af funktionsbegrænsninger?
 • Input vedr. cases.

Speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d., Jane Frølund Thomsen – ledende overlæge, Bispebjerg Hospital

11.40 - 12.00
Kaffepause

12.00 - 13.00
Kommunens sociale afklaring
Den praktiske fremgangsmåde som kommunen anvender, når der iværksættes afklaringsforløb.

 • Hvilke overvejelser gør kommunen sig i forbindelse med afklaringen af arbejdsevnen?
 • Hvorledes er samspillet mellem arbejdsprøvning, jobpraktik og helbredsmæssig afklaring?
 • Hvilke muligheder er der for afklaring af arbejdsevnen?
 • Hvordan forholder kommunen sig, når borgeren ikke ønsker/medvirker til en afklaring?
 • Hvilken indflydelse har en afgørelse om erhvervsevnetab på den kommunale sagsbehandling?
 • Brugen af § 56-aftaler
 • Input vedr. case 2

Special konsulent Anette Ludvigsen – Københavns Kommune

13.00 - 14.00
Frokost

14.00 - 15.00
Erhvervsevnetabserstatning og denuntiation
Hvilke udfordringer møder skadelidte sidenhen i forhold til fastsættelsen af erhvervsevnetab?

 • Gennemgang af seneste praksis
 • Samspillet med anden lovgivning, herunder EAL og denuntiation/indtræden i ydelser efter ASL
 • Bemærkninger til dagens cases
 • Forventninger i forhold til de nye lovændringer.

Advokat Emilie Sylow – Haug Advokater

15.00 - 15.15
Kaffepause

15.15 - 16.15
Opsamling på dagens cases, herunder erhvervsevnetabsprocenten og denuntiation
Hvilke elementer indgår i fastsættelsen af erhvervsevnetabsprocenten?

 • Input vedr. cases og praktiske eksempler
 • Udfordringer vedr. fradrag i EET
 • Samspillet med anden lovgivning, herunder EAL og denuntiation/indtræden i ydelser efter ASL
 • Udfordringer vedr. tilkendelsestidspunktet for midlertidige og endelige afgørelser.

Charlotte Brøgger – Ikast-Brande Kommune
Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab

16.15
Afslutning – Forsikringsakademiet er vært ved en forfriskning

____________________

Du møder

Du møder
 • Advokat Anne Mette Myrup Opstrup – ARK Advokatpartnerselskab
 • Speciallæge i arbejdsmedicin, ph.d., Jane Frølund Thomsen
  – ledende overlæge, Bispebjerg Hospital
 • Chefkonsulent Niels Henrik Dam – Ankestyrelsen
 • Special konsulent Anette Ludvigsen – Københavns Kommune
 • Advokat Emilie Sylow – Haug Advokater
 • Charlotte Brøgger – Ikast-Brande Kommune

____________________

Pris

Pris

Aktionærpris: 4.350 kr. ekskl. moms

Øvrige: 4.880 kr. ekskl. moms.

Du modtager en faktura efter din tilmelding.

Tags

HashtagSeminar

Gå til indkøbskurven...